22. sjednica Skupštine 13.12.2011.

 1. Usvajanje zapisnika 21. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Programi javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
  a) Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
  b) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
  c) Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
  d) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
  e) Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
  f) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
 4. Program rada i Financijski plan Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
 5. Proračun Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
  a) Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
 6. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2012. godini
 7. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini
 8. a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini
  b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini
 9. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2012. godini
 10. Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
 11. Prijedlog Novelacije Plana razvitka vodoopskrbe Osječko-baranjske županije
 12. Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini
 13. Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
 14. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
 15. a) Informacija o provedbi Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. - 2015. na području Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Akcijskog plana za Rome na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini
 16. Prijedlog Plana rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
 17. a) Prijedlog Odluke o Povjerenstvu za nadzor nad radom mrtvozornika na području Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Osječko-baranjske županije
  c) Prijedlog Odluke o naknadi mrtvozornicima za preglede osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Osječko-baranjske županije
 18. a) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Statuta Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije
 19. Prijedlog zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na odluke o izmjenama i dopunama statuta školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
 20. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Hitne medicinske pomoći Osječko-baranjske županije
 21. Zahtjev za očitovanjem o pravu prvokupa preventivno zaštićenih nekretnina
  a) u k.o. Klokočevci
  b) u k.o. Zoljan
 22. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada 2011. godine
 23. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Valpovu
Top