Radna tijela

Radi proučavanja pitanja iz nadležnosti Skupštine, pripreme, razmatranja i podnošenja prijedloga akata i drugih prijedloga Skupštini, pripreme rasprave na sjednicama Skupštine, praćenja provođenja utvrđene politike i izvršavanja akata što ih donosi Skupština te za izvršenje drugih zadaća od interesa za pospješivanje obavljanja poslova iz samoupravne nadležnosti Županije, Skupština Osječko-baranjske županije osniva odbore, komisije i druga stalna i povremena radna tijela.

Svako radno tijelo Skupštine ima predsjednika, zamjenika predsjednika i određeni broj članova. Predsjednik i članovi radnih tijela imenuju se iz reda vijećnika tako da sastav radnog tijela, u pravilu, odgovara stranačkoj strukturi Skupštine. U odbore se kao članovi imenuju i predstavnici pojedinih organizacija i zajednica odnosno organa i tijela, te pojedini znanstveni i stručni djelatnici, ali njihov broj ne može biti veći od broja članova imenovanih iz reda vijećnika ukoliko ovom ili drugom odlukom nije drugačije određeno. Zamjenika predsjednika određuju članovi radnog tijela iz svog sastava.

Stalna radna tijela Skupštine ustanovljena Odlukom su:

 • Komisija za lokalnu samoupravu (predsjednik: Marjan Tomas)
 • Komisija za javne službe (predsjednica: Branka Burić)
 • Komisija za izbor i imenovanja (predsjednik: Vedran Novokmet)
 • Mandatna komisija (predsjednik: Vinko Kuduz)
 • Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja (predsjednica: Ana Brevulj)
 • Komisija za gospodarska pitanja (predsjednik: Domagoj Mikulić)
 • Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (predsjednica: Renata Forjan)
 • Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost (predsjednik: Ivica Mandić)
 • Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (predsjednik: dr.sc. Ivan Požgain)
 • Odbor za zaštitu sloboda i prava građana (predsjednik: Josip Jakobović)
 • Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja (predsjednik: Vinko Kuduz)

Posebnim odlukama kao radna tijela ustanovljeni su i:

 • Odbor za priznanja Osječko-baranjske županije (predsjednik: Ivan Anušić)
 • Kulturno vijeće (predsjednik: Josip Uglik)
 • Savjet za zdravlje Osječko-baranjske županije (predsjednik: dr.sc. Ivan Požgain)
 • Savjet za socijalnu skrb (predsjednica: Kristina Leventić)
 • Savjet za sigurnost prometa na cestama Osječko-baranjske županije (predsjednik: Dubravko Kučinac)
 • Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije (predsjednica: Marko Kapular)
 • Županijsko povjerenstvo za gospodarski razvitak sela (predsjednik: Ivo Zelić)
 • Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (predsjednik: Mato Lukić)
 • Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova (predsjednica: Sanja Rogoz-Šola)
 • Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije (predsjednica: Marija Šešo)
 • Povjerenstvo za provedbu Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije (predsjednik: Mladen Sesar)
 • Povjerenstvo za utvrđivanje turističko-vinskih cesta na području Osječko-baranjske županije (predsjednica: Snježana Brzica)
 • Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Osječko-baranjske županije (predsjednik: Josip Milić)
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području Osječko-baranjske županije (predsjednik: Ivan Anušić)
 • Stručna komisija za ustanovljenje i izmjenu granica zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije (predsjednik: Petar Lagator)
 • Koordinacijska radna skupina za provedbu Zakona o zaštiti životinja na području Osječko-baranjske županije (predsjednik: Mato Lukić)
 • Komisija za dodjeljivanje naziva odgojno-obrazovnim ustanovama na području Osječko-baranjske županije po djeci žrtvama Domovinskog rata (predsjednik: Zlatko Ahić)

 

 

 

Top