VI. Zdravstvo i socijalna skrb

Općenito

 Ustanove

Radna tijela

Financiranje decentraliziranih funkcija

Programi javnih potreba

  • Program javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu - 14/21.,6/22. i 15/22.
  • Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu - 14/21.6/22. i 15/22.

Potpore socijalne skrbi

Razno

Top