V. Prosvjeta, kultura, šport i tehnička kultura, informiranje i znanost

Općenito

Školske ustanove

Ustanove kulture

Financiranje decentraliziranih funkcija

Programi javnih potreba

  • Program javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu - 14/21.6/22. i 15/22.
  • Program javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu - 14/21.6/22. i 15/22.
  • Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu - 14/21. i 6/22.
  • Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu - 14/21.6/22. i 15/22.

Potpore učenicima i studentima

Top