Župan

 

Župan Ivan Anušić
31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2
Tel: (031) 221-500       
Telefax: (031) 203-191     
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Na neposrednim izborima 2017. godine za župana Osječko-baranjske županije izabran je Ivan Anušić. Na izborima 2021. godine Ivan Anušić izabran je u drugi mandat.

zupan anusic 050523


Ivan Anušić

Rođen je 13. listopada 1973. godine u Osijeku. Osnovnu školu završio je u Antunovcu te započeo srednjoškolsko obrazovanje u Osijeku.
U ožujku 1991. godine sa 17 godina napušta srednju školu u trećem razredu kako bi se priključio dobrovoljačkim odredima. Od lipnja 1991. godine i osnutka 106. brigade ZNG RH, također kao maloljetnik postaje dragovoljac Domovinskog rata i pripadnik te brigade. Tijekom Domovinskog rata bio je pripadnik Zbora narodne garde, 106. i 130. brigade, pripadnik Specijalne policije MUP-a Orao, Vojne policije i 3. Gardijske brigade Hrvatske vojske. Od 1991. do 1995. godine prošao je brojna ratišta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, od istočne Slavonije, zatim u kolovozu 1992. godine na dubrovačkom području, u siječnju 1993. godine sudjelovao je u Akciji Maslenica, a u kolovozu iste godine je mjesec dana proveo na području BiH. Sa Specijalnom policijom MUP-a Orao sudjelovao je od 1993. do 1995. godine u akcijama na Velebitu, a s istom postrojbom sudjelovao je i u akciji Bljesak i oslobađanju područja zapadne Slavonije. Po završetku ratnih operacija na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine završava srednju školu u Osijeku te se upisuje na Kineziološki fakultet u Zagrebu gdje je stekao višu stručnu spremu i titulu stručnog prvostupnika trenerske struke.
Nositelj je Spomenice Domovinskog rata i odlikovanja za sudjelovanje u Vojno-redarstvenoj akciji Bljesak te niza pohvala i nagrada.
2003. godine umirovljen je iz 3. gardijske brigade,  a od 2002. do 2005. godine predsjednik je i trener u Kick boxing klubu Antunovac. Politički angažman započinje 2005. godine kandidaturom i izborom za načelnika Općine Antunovac. Do 2017. godine, odnosno 12 godina u kontinuitetu je načelnik te općine, jedne od najuspješnijih općina u Hrvatskoj.  2011. godine postaje član Hrvatske demokratske zajednice, a za predsjednika Županijskog odbora HDZ-a Osječko-baranjske županije izabran je u ožujku 2014. godine. Dvije godine poslije na istu dužnost izabran je jednoglasno na redovitoj izbornoj skupštini ŽO HDZ-a Osječko-baranjske županije. 2020. godine izabran je za potpredsjednika Hrvatske demokratske zajednice.
Prvi put je za saborskog zastupnika izabran u 8. sazivu Hrvatskog sabora te je bio potpredsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije i član Odbora za poljoprivredu i Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije. Kao saborski zastupnik pokrenuo je niz inicijativa poput izmjene statističkih regija, izmjene Zakona o vodama u segmentu eksploatacije šljunka i pijeska, izmjena zakonskih regulativa u području raspodjele državnom masom te niz drugih inicijativa korisnih za širu zajednicu. U 9. sazivu Hrvatskog sabora ponovno je izabran za zastupnika te je obnašao dužnost predsjednika Odbora za ratne veterane i člana Odbora za obranu.
Kao nositelj liste IV. Izborne jedinice za 10. saziv Hrvatskog sabora osvojio je 23.671 preferencijskih glasova što je treći najbolji rezultat izbora 2020. godine, a prvi je put u povijesti HDZ osvojio osam saborskih mandata u IV. Izbornoj jedinici.  
Nakon što je 2017. godine izabran za župana Osječko-baranjske županije, podnosi zahtjev za stavljanje saborskog mandata u mirovanje. Na lokalnim izborima 2021. godine Ivan Anušić u prvom je krugu izabran u drugi mandat župana Osječko-baranjske županije.
U dosadašnjem mandatu župana Ivana Anušića u Osječko-baranjskoj županiji pokrenut je i realiziran niz kapitalnih infrastrukturnih projekata, a značajan politički naglasak stavlja na jačanje suradnje i pomoć Hrvatima izvan Republike Hrvatske, osobito Hrvatima u Vojvodini, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
S obitelji živi u Antunovcu i otac je četvero djece.

Djelokrug rada i nadležnost

Župan je izvršno tijelo Županije. Župan obavlja izvršne poslove u Županiji i zastupa Županiju.
Župan se bira na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu. Župan može biti opozvan putem referenduma odnosno razriješen sukladno zakonu.
Župan odlučuje hoće li dužnost na koju je izabran obavljati profesionalno.

 

Izvješće Župana OBŽ o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. godine

 

Župan:

•    osigurava pripremu prijedloga općih i drugih akata te ih predlaže Skupštini na raspravu i donošenje,
•    izvršava odnosno osigurava izvršavanje akata Skupštine,
•    uređuje određena pitanja za čije je uređenje propisima ili odlukama Skupštine ovlašten,
•    prati i razmatra stanje u područjima iz djelokruga rada Županije, te predlaže i potiče poduzimanje mjera i aktivnosti unaprjeđenja tog stanja,
•    uređuje unutarnji ustroj i način rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Županije,
•    usklađuje i usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,
•    organizira razvoj i funkcioniranje županijskog informacijskog sustava,
•    upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Županije u granicama utvrđenim propisima i ovim Statutom,
•    odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Županije i raspolaganju ostalom imovinom do vrijednosti i pod uvjetima utvrđenim zakonom,
•    priprema i Skupštini predlaže programe javnih potreba i Proračun Županije te upravlja prihodima i rashodima planiranim Proračunom Županije,
•    nadzire financijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje korisnika proračuna,
•    utvrđuje kriterije i uređuje način preuzimanja pokroviteljstva nad akcijama i manifestacijama,
•    osniva radna tijela, određuje njihov djelokrug, sastav i način rada te imenuje njihove članove,
•    imenuje i razrješuje pročelnike upravnih tijela,
•    imenuje i razrješuje predstavnike Županije u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba čiji je su/osnivač, su/vlasnik odnosno član Županija, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
•    imenuje i razrješuje i druge osobe prema odredbama posebnih propisa i općih akata Skupštine,
•    obavlja i druge povjerene mu poslove odnosno poslove predviđene propisima, ovim Statutom i aktima Skupštine,
•    obavlja i druge poslove iz djelokruga Županije za koje nije utvrđena nadležnost drugih tijela.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga župan donosi pravilnike, naredbe, naputke, rješenja, zaključke i druge akte.

Top