Strategijski razvojni dokumenti

Strategije su osmišljavanje dostizanja neke željene vizije, budućnosti. Oblikovanje strategije razvoja zahtijeva sposobnost dugoročnog gledanja, sposobnost prepoznavanja dinamike dijelova i cjeline i njihove isprepletenosti, te spremnost za poduzimanje akcija. Strategije nisu recepture, nisu instrukcije. Strategije su rezultat izbora između različitih vizija i mogućih načina njihovog ostvarenja. Strategije povezuju viziju i akciju. Strategije ujedinjuju sve zainteresirane i odgovorne u procesu ostvarivanje vizije, ali svim zainteresiranim i odgovornim sudionicima procesa ostvarenja vizije daju mogućnost kreativnog, inovativnog i poduzetničkog oblikovanja konkretnih akcija.

Top