21. sjednica Skupštine 22.11.2011.

 1. Usvajanje zapisnika 20. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Izmjene programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
  a) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
  b) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
  c) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
  d) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
 4. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
  a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2011. godini
 6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2011. godini
 7. Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2011. godini
 8. Prijedlog Strategije razvoja ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije 2011. - 2013.
 9. Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije
 10. Informacija o prometnoj povezanosti na području Osječko-baranjske županije
 11. Izvješće o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije
 12. Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit"
 13. Informacija o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području Osječko-baranjske županije
 14. Informacija o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije
 15. Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda na području Osječko-baranjske županije
 16. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine u 2010. godini
 17. Prijedlog Izmjena i dopune Programa sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije
 18. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopuni Zaključka o provedbi Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj na području Osječko-baranjske županije u 2011. godini
 19. Izvješće o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2010. godini
 20. a) Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2010. godini
  b) Plan rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2011. godinu
 21. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima
 22. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2011. godine
 23. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
 24. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije
 25. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije
Top