25. sjednica Skupštine 23.12.2008.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 24. sjednice Skupštine Županije
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Izmjene programa javnih potreba za 2008. godinu
  a)        Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  b)        Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  c)        Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  d)        Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  e)        Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
 5. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  a)        Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  b)        Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Kliničkoj bolnici Osijek u 2008. godini
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2008. godini
 8. Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2008. godini
 9. Programi javnih potreba za 2009. godinu
  a)        Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  b)        Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  c)        Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  d)        Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  e)        Financijski plan i Program Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2009. godinu
  f)        Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  g)        Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 10. Proračun Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  a)        Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  b)        Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 11. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2009. godini
 12. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2009. godini
 13. a)    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2009. godini
  b)    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2009. godini
 14. a)    Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2009. godini
  b)    Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2009. godini
 15. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 16. Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 17. Informacija o provedbi Regionalnog operativnog programa Osječko-baranjske županije 2006.-2013.
 18. Informacija o prometnoj povezanosti na području Osječko-baranjske županije
 19. a)    Izvješće o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije
  b)    Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2009. godini
 20. Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 21. Prijedlog Odluke o poticajima u razvoju poljoprivrede na području Osječko-baranjske županije
 22. Prijedlog Odluke o turističko-vinskim cestama na području Osječko-baranjske županije
 23. Prijedlog Odluke o investicijskim potporama za kapitalna ulaganja u razvoj obrtništva na području Osječko-baranjske županije
 24. Prijedlog Odluke o subvencijama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije
 25. Izvješće o stanju i zaštiti prirode na području Osječko-baranjske županije
 26. a)    Informacija o provedbi Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. - 2015. na području Osječko-baranjske županije
  b)    Prijedlog Akcijskog plana za Rome na području Osječko-baranjske županije u 2009. godini
 27. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima
 28. a)    Prijedlog zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na statute osnovnih škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  b)    Prijedlog zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na statute srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
 29. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za sigurnost prometa na cestama Osječko-baranjske županije
 30. a)    Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda u Osječko-baranjskoj županiji
  b)    Prijedlog Rješenja o utvrđivanju iznosa novčane naknade za rad u Službeničkom sudu u Osječko-baranjskoj županiji
 31. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Osječko-baranjskoj županiji
 32. Prijedlog Rješenja o visini novčanog iznosa Nagrade Osječko-baranjske županije
 33. Prijedlog Plana rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 34. Prijedlog za razrješenje i imenovanje članova radnih tijela Skupštine Osječko-baranjske županije
 35. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predstavnika Osječko-baranjske županije u Upravnom vijeću Doma zdravlja Donji Miholjac
 36. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Osječko-baranjske županije u Dardi, Svetog Ivana Krstitelja 109
Top