19. sjednica Skupštine 21.12.2007.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Izbor potpredsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije
 4. Izbor zamjenika župana Osječko-baranjske županije
 5. Izvješće Mandatne komisije
 6. Izbor članova Poglavarstva Osječko-baranjske županije
 7. Izvješće Mandatne komisije
 8. Izmjene i dopune programa javnih potreba za 2007. godinu
  a) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
  b) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
  c) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
  d) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
  e) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
  f) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
 9. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
  a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Kliničkoj bolnici Osijek u 2007. godini
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2007. godini
 12. Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2007. godini
 13. Programi javnih potreba za 2008. godinu
  a) Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  b) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  c) Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  d) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  e) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  f) Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
 14. Proračun Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  a) Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
 15. Informacija o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije
 16. Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
 17. Izvješće o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije
 18. Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2008. godini
 19. Informacija o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području Osječko-baranjske županije
 20. Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit"
 21. Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
 22. Izvješće o poslovanju Glasa Slavonije d.d. Osijek za 2006. godinu
 23. Prijedlog inicijative za osnivanje Udruge "Euroregionalna suradnja Dunav-Drava-Sava" Hrvatska
 24. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
 25. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije
 26. Prijedlog Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije
 27. Prijedlog odluka o izmjenama odluka kojima su određene prekršajne sankcije
  a) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o uporabi grba, zastave i imena Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih materija na poljoprivrednim i drugim površinama
 28. Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2006. godini
 29. Informacija o skrbi o starijim i nemoćnim osobama na području Osječko-baranjske županije
 30. Izvješće o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2006. godini
 31. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti na zaključenje sporazuma o sufinanciranju kapitalnih projekata iz udruženih sredstava Svjetske banke i Državnog proračuna
  a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zaključenje Sporazuma o sufinanciranju kapitalnog projekta dogradnje i adaptacije Osnovne škole Miroslava Krleže Čepin iz udruženih sredstava Svjetske banke i Državnog proračuna
  b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zaključenje Sporazuma o sufinanciranju kapitalnog projekta dogradnje i adaptacije Medicinske škole Osijek iz udruženih sredstava Svjetske banke i Državnog proračuna
 32. a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o dopuni djelatnosti Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek
  b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek
 33. Prijedlog Plana rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
 34. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Valpovu
 35. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova tijela upravljanja osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
 36. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
Top