18. sjednica Skupštine 29.10. i 11.12.2007.

 1. Usvajanje zapisnika 17. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja županu, zamjenicima župana i članovima Poglavarstva Osječko-baranjske županije
 4. Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja zamjeniku župana i dijelu članova Poglavarstva Osječko-baranjske županije
 5. Prijedlog za opoziv i izbor predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije
 6. Informacija o žetvi i otkupu pšenice roda 2007. godine na području Osječko-baranjske županije
 7. Informacija o geodetsko-katastarskoj izmjeri na području Osječko-baranjske županije
 8. Prijedlog Rješenja o davanju koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na sustavu koji će se povezati na postojeći distribucijski sustav na dijelu područja Osječko-baranjske županije
 9. Prijedlog Zaključka o sudjelovanju u povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Slobodna zona Osijek d.o.o.
 10. Izvješće o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac za 2006. godinu
 11. Izvješće o poslovanju Odvodnje d.d. Darda u 2006. godini
 12. Izvješće o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2006. godinu
 13. Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2006. godinu
 14. Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2006. godinu
 15. Prijedlog Odluke o Županijskoj riznici Osječko-baranjske županije
 16. Prijedlog Odluke o unutarnjoj reviziji Osječko-baranjske županije
 17.  Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
 18. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na Prijedlog Izmjena i dopuna Osnovne mreže zdravstvene djelatnosti
 19. Informacija o stručnom nadzoru rada Rodilišta u Domu zdravlja Đakovo i stanju u Rodilištu
 20. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Obrtničke škole Antuna Horvata Đakovo
 21. a)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Dalj, Dalj
  b)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Drenje, Drenje
  c)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Silvije Strahimir Kranjčević", Levanjska Varoš
  d)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, Našice
Top