15. sjednica Skupštine 04.04.2007.

 1. Usvajanje zapisnika 14. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja zamjeniku župana Dinku Buriću
 4. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2006. godini na području Osječko-baranjske županije
 5. Informacija o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
 6. Informacija o pripremama za proljetnu sjetvu na području Osječko-baranjske županije
 7. Prijedlog Odluke o turističko-vinskim cestama na području Osječko-baranjske županije
 8. Prijedlog Zaključka o stavljanju izvan snage akata Skupštine Osječko-baranjske županije
 9. Prijedlog Dopune Plana osiguranja potrebnih sredstava za sufinanciranje provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije u 2007. godini
 10. Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 11. Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 12. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije
 13. Informacija o provođenju preventivnih mjera i aktivnosti na suzbijanju alergenih korova na području Osječko-baranjske županije
 14. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 15. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 16. Izvješće o izvršenju Programa i poslovanju Galerije likovnih umjetnosti Osijek za 2006. godinu
 17. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 18. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 19. Izvješće o izvršenju Programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju u 2006. godini
 20. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  a)        Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne glazbene škole Kontesa Dora, Našice
  b)        Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice
  c)        Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora I. gimnazije Osijek
  d)        Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Dalj
Top