13. sjednica Skupštine 15.12.2006.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Regionalni operativni program Osječko-baranjske županije 2006. - 2013.
 4.  Programi javnih potreba za 2007. godinu
  a) Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
  b) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
  c) Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
  d) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
  e) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
  f) Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
 5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju kapitalnog projekta koji se financira kreditnim sredstvima
 6.  Proračun Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
  a) Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
 7. Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
 8. Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
 9. Prijedlog Zaključka o pristupanju Regionalnoj razvojnoj agenciji Slavonije i Baranje d.o.o.
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
 11. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007. - 2014. godine
 12. Izvješće o stanju prirode na području Osječko-baranjske županije
 13. Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2007. godini
 14. a) Prijedlog Dodatka Sporazumu o pravima i obvezama u zajedničkom financiranju rada Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
  b)    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopunama Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
 15. a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Hitne medicinske pomoći Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće županijske bolnice Našice
  c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG" Osijek
  d) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Ljekarne Osijek
  e) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Ljekarne Đakovo
 16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju plaća i drugih primanja dužnosnika i naknada vijećnicima Skupštine Osječko-baranjske županije
 17. Prijedlog Plana rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Dore Pejačević Našice, Našice
Top