3. sjednica Skupštine 15.07.2005.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 1. i 2. sjednice Skupštine Županije
 3. Izbor članova Poglavarstva Osječko-baranjske županije
 4. Izvješće Mandatne komisije
 5. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 6. Izvješća o poslovanju trgovačkih društava u su/vlasništvu Osječko-baranjske županije u 2004. godini
  a) Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac
  b) Odvodnja d.d. Darda
  c) Vuka d.d. Osijek
  d) Cesting d.o.o. Osijek
 7. Izvješće o poslovanju Tehnologijsko-razvojnog centra u Osijeku d.o.o. za 2004. godinu
 8. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2004. godini
 9. Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2004. godinu
 10. Prijedlog Programa aktivnosti i mjera za unaprjeđenje stanja prostora i okoliša lokacija naseljenih Romima za Osječko-baranjsku županiju
 11. Prijedlog rješenja o odobrenju čiste sječe šume
  a)Prijedlog Rješenja o odobrenju čiste sječe šume u Šumariji Osijek , gospodarskoj jedinici "Osječke nizinske šume"
  b)Prijedlog Rješenja o odobrenju čiste sječe šume u Šumariji Đakovo, gospodarskoj jedinici "Đakovački lugovi i gajevi"
  c)Prijedlog Rješenja o odobrenju čiste sječe šume u Šumariji Đakovo, gospodarskoj jedinici "Kujnjak-Rakovac Mačkovac"
 12. Prijedlog Rješenja o odobrenju čiste sječe šume u Šumariji Osijek , gospodarskoj jedinici "Osječke podravske šume"
 13. Prijedlog Rješenja o odobrenju djelomične sječe šume u gospodarskoj jedinici "Krndija seonska"
 14. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova radnih tijela
  a)Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Skupštine Osječko-baranjske županije
  b)Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za priznanja Osječko-baranjske županije
  c)Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za civilnu obranu Osječko-baranjske županije
  d)Prijedlog Rješenja o imenovanju voditelja i članova Županijskog eko-stožera Osječko-baranjske županije
 15. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
 16. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova upravnih vijeća domova za starije i nemoćne osobe
  a)Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
  b)Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo
  c)Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Osijek
 17. Prijedlog Zaključka o predlaganju promjene članova upravnih vijeća centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije
 18. Davanje mišljenja o prijedlogu za razrješenje i imenovanje načelnika Policijske uprave osječko-baranjske
Top