14. sjednica Skupštine 21.12.2010.

 1. Usvajanje zapisnika 13. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Programi javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
  a)    Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
  b)    Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
  c)    Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
  d)    Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
  e)    Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
  f)    Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
 4. Program rada i Financijski plan Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
 5. Proračun Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
  a)    Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu
  b)    Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju kapitalnih projekata koji će se financirati kreditnim sredstvima
 7. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2011. godini
 8. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2011. godini
 9. a)    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2011. godini
  b)    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2011. godini
 10. a)    Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2011. godini
  b)    Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2011. godini
 11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija i uređivanju drugih pitanja financiranja javnih potreba Osječko-baranjske županije u tehničkoj kulturi
 12. Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
 13. Prijedlog Odluke o županijskim porezima
 14. Prijedlog Zaključka o pokretanju projekta "Studentski krediti" Osječko-baranjske županije
 15. Informacija o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije
 16. Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
 17. Informacija o Projektu "TERA Osijek Znanstveno-inkubacijski poslovni centar" TERA TEHNOPOLISA d.o.o.
 18. Prijedlog Odluke o oznaci za kvalitetu vina Osječko-baranjske županije "Zlatni dukat"
 19. Informacija o prometnoj povezanosti na području Osječko-baranjske županije
 20. a)    Izvješće o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije
  b)    Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2011. godini
 21. a)    Informacija o provedbi Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. - 2015. na području Osječko-baranjske županije
  b)    Prijedlog Akcijskog plana za Rome na području Osječko-baranjske županije u 2011. godini
 22. Prijedlog Plana rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
 23. a)    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Osijek
  b)    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Đakovo
  c)    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Valpovo
  d)    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Našice
 24. a)    Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkog lovišta na području Osječko-baranjske županije
  b)    Prijedlog Rješenja o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkog lovišta na području Osječko-baranjske županije i imenovanju predsjednika i njezinih članova
 25. a)    Prijedlog Odluke o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije
  b)    Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije
 26. Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku
  a)    Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku
  b)    Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku
 27. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
 28. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  a)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac
  b)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić", Đakovo
  c)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije A.G. Matoša, Đakovo
 29. Prijedlog Zaključka o predlaganju promjene člana Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Đakovo
 30. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela
  a)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za javne službe
  b)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
Top