13. sjednica Skupštine 30.11.2010.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 12. sjednice Skupštine Županije
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Izjašnjavanje o povjerenju predsjedniku Skupštine Osječko-baranjske županije
 5. Izbor potpredsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije
  a)    Utvrđivanje prestanka dužnosti potpredsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije Stjepana Čuraja povodom podnesene ostavke
  b)    Izbor potpredsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije
 6. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja kritičnog stanja u Tvornici ulja Čepin d.o.o.
 7. Izmjene programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
  a)    Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
  b)    Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
  c)    Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
  d)    Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
  e)    Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
 8. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
  a)    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2010. godinu i projekcija za 2011. i 2012. godinu
  b)    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2010. godini
 10. a)    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2010. godini
  b)    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2010. godini
 11. a)    Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2010. godini
  b)    Prijedlog Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2010. godini
 12. Informacija o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije
 13. Informacija o razvojnim projektima izgradnje Luke Osijek
 14. Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije
 15. Informacija o žetvi i otkupu pšenice roda 2010. godine na području Osječko-baranjske županije
 16. Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit"
 17. Informacija o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području Osječko-baranjske županije
 18. Prijedlog Zaključka povodom provedenog natječaja u postupku davanja u zakup zajedničkog lovišta broj XIV/136 - "Dalj"
 19. Informacija o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu
 20. Izvješće o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2009. godini
 21. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Našice
 22. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
 23. a)    Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2010. godinu za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2010. godine
  b)    Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2010. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada 2010. godine
 24. Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež
  a)    Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Trgovačkog suda u Osijeku
  b)    Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku
 25. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predstavnika Osječko-baranjske županije u tijelima pravnih osoba čiji je su/osnivač odnosno suvlasnik Osječko-baranjska županija
 26. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
 27. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela
Top