12. sjednica Skupštine 20.09.2010.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 11. sjednice Skupštine Županije
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine
 5. Informacija o višenamjenskom hidrotehničkom sustavu za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek
 6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine u 2009. godini
 7. Informacija o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na području Osječko-baranjske županije
 8. a)    Informacija o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije
  b)    Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije u 2010. i 2011. godini
 9. Informacija o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije
 10. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina za razdoblje 2010. - 2013. godine
 11. Izvješće o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac u 2009. godini
 12. Izvješće o poslovanju Odvodnje d.d. Darda za 2009. godinu
 13. Izvješće o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2009. godinu
 14. Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2009. godinu
 15. Izvješće o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2009. godini
 16. Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2009. godinu
 17. Izvješće o poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2009. godinu
 18. Izvješće o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2009. godinu
 19. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra d.o.o., Donji Miholjac za 2009. godinu
 20. Izvješće o poslovanju Tehnologijsko-razvojnog centra u Osijeku d.o.o. za 2009. godinu
 21. Izvješće o radu i poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o., Osijek za 2009. godinu
 22. Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2009. godini
 23. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 24. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 25. Izvješće o poslovanju Zavoda za informatiku Osijek za 2009. godinu
 26. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2009. godini
 27. Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 28. a)    Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2009. godini
  b)    Plan rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2010. godinu
 29. Informacije o primjeni odluka o stipendiranju učenika i studenata
  a)    Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata u školskoj odnosno akademskoj godini 2009./2010.
  b)    Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj odnosno akademskoj godini 2009./2010.
 30. Informacija o primjeni Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij u akademskoj godini 2009./2010.
 31. a)    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije
  b)    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije
 32. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2010. godini
 33. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 34. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
 35. Prijedlog Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
 36. a)    Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2010. godinu za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2010. godine
  b)    Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2010. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. srpnja 2010. godine
  c)    Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2010. godinu za razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2010. godine
 37. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju načelnika i zamjenika načelnika Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije
 38. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za lokalnu samoupravu
 39. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  a)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ladimirevci, Ladimirevci
  b)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Petrijevci, Petrijevci
  c)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek
  d)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Valpovo, Valpovo
Top