9. sjednica Skupštine 30.03.2010.

 1. Usvajanje zapisnika 8. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 5. lipnja do 31. prosinca 2009. godine
 4. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2009. godini na području Osječko-baranjske županije
 5. Informacija o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u programima Europske unije
 6. Informacija o programima poticanja poljoprivrede na području Osječko-baranjske županije
 7. Prijedlog Odluke o proglašenju područja Osječko-baranjske županije područjem slobodnim od genetski modificiranih organizama
 8. Informacija o funkcioniranju sustava obrane od tuče na području Osječko-baranjske županije
 9. Informacija o općem stanju sigurnosti, kriminalitetu, sigurnosti u prometu i javnom redu i miru na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 10. Prijedlog Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
 11. Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku za 2009. godinu
 12. Izvješće o radu i poslovanju Galerije likovnih umjetnosti Osijek u 2009. godini
 13. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja prijedloga plana upisa učenika srednjih škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija za 2010./2011. školsku godinu
 14. a)    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2010. godini
  b)    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2010. godini
 15. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
 16. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Kliničkoj bolnici Osijek u 2010. godini
 17. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2010. godini
 18. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2010. godini
 19. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2010. godini
 20. a)    Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Osijek
  b)    Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Đakovo
  c)    Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Valpovo
  d)    Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Donji Miholjac
  e)    Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Našice
  f)    Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Beli Manastir
  g)    Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
 21. a)    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Osijek
  b)    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Đakovo
  c)    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Valpovo
  d)    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Donji Miholjac
  e)    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Našice
  f)    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Beli Manastir
 22. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Statuta Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
 23. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju osoba ovlaštenih za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove
 24. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2010. godinu za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2010. godine
 25. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za utvrđivanje turističko-vinskih cesta na području Osječko-baranjske županije
 26. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Galerije likovnih umjetnosti, Osijek
 27. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Đakovački Selci, Selci Đakovački
 28. Davanje mišljenja o razrješenju i imenovanju načelnika Policijske uprave osječko-baranjske
Top