8. sjednica Skupštine 02.03.2010.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 7. sjednice Skupštine Županije
 3. Prijedlog Zaključka o osnivanju Radne skupine za utvrđivanje teksta otvorenoga pisma o stanju u poljoprivredi
 4. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 5. Izvješće o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 6. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta "Crpilište Livade"
 7. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Bilje-Konkološ
 8. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta u Donjem Miholjcu
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o poticajima u razvoju poljoprivrede na području Osječko-baranjske županije
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o investicijskim potporama za kapitalna ulaganja u razvoj obrtništva na području Osječko-baranjske županije
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o turističko-vinskim cestama na području Osječko-baranjske županije
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o subvencijama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije
 13. Prijedlog rješenja o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima lovačkim društvima na području Osječko-baranjske županije
 14. a)    Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkog lovišta na području Osječko-baranjske županije
  b)    Prijedlog Rješenja o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkog lovišta na području Osječko-baranjske županije i imenovanju predsjednika i njezinih članova
 15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora
 16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
 17. Prijedlog Odluke o radnim tijelima Skupštine Osječko-baranjske županije
 18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Osječko-baranjske županije
 19. a)    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ljekarne Beli Manastir
  b)    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ljekarne Osijek
 20. a)    Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga 2009. godine
  b)    Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2009. godine
  c)    Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2010. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2010. godine
 21. Prijedlog Rješenja o izboru članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije
 22. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  a)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Drenje, Drenje
  b)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomske i upravne škole Osijek, Osijek
  c)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Elektrotehničke i prometne škole Osijek, Osijek
  d)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Obrtničke škole Osijek, Osijek
 23. Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika Županijskog suda u Osijeku
Top