11. sjednica Skupštine 29.05.2018.

 1. Usvajanje zapisnika 10. sjednice Skupštine Županije
  - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 2.  Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
 4. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 5. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
  a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
 6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
 7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
 8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
 9. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
 10. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2018. godini
 11. a) Prijedlog Odluke o prodaji dionica trgovačkog društva Odvodnja d.d. Darda
  b) Prijedlog Odluke o prodaji dionica trgovačkog društva Vuka d.d. Osijek
  c) Prijedlog Odluke o prodaji dionica trgovačkog društva Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac
 12. Prijedlog Sporazuma o utvrđivanju osnovnog programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za razdoblje od 2019. do 2022. godine
 13. Prijedlog I. Aneksa Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2018. godini
 14. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju opremanja Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek
 15. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 16. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 17. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 18. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 19. Izvješće o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2017. godini
 20. Izvješće o izvršenju Plana financiranja programskih aktivnosti udruga sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2017. godini
 21. Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 22. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2017. godini
 23. Izvješće o realizaciji Programa rada i Financijsko izvješće Agencije za obnovu osječke Tvrđe za 2017. godinu
 24. Izvješće o poslovanju i radu Zavoda za informatiku Osijek za 2017. godinu
 25. Izvješće o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom, Osijek za 2017. godinu
 26. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji Miholjac za 2017. godinu
 27. Izvješće o radu i poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju za 2017. godinu
 28. Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti opreme i objekata osnovnim i srednjim školama s područja Osječko-baranjske županije
 29. Prijedlog Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u projektu istraživanja, razvoja, inovacija i promocije informacijsko-komunikacijskih tehnologija i njihove primjene u razvoju inovativnog i konkurentnog gospodarstva
 30. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju partnerstva Osječko-baranjske županije u projektu "Multisektorski pristup obnovi okoliša nakon katastrofe - ZAJEDNO SMO JAČI (TOGETHER WE STAND)"
 31. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Trgovačke i komercijalne škole "Davor Milas", Osijek
  - Statut
 32. Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek za 2017. godinu
 33.  a) Prijedlog za razrješenje ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek
    b Prijedlog za imenovanje vršiteljice dužnosti ravnatelja Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek

 Izvješće o zaključcima radnih tijela

 

Top