7. sjednica Skupštine 19.12.2017.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 6. sjednice Skupštine Županije
  - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Informacija o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije
 5. Informacija o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije
 6. Informacija o prometnoj povezanosti Osječko-baranjske županije
 7. Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit"
 8. Prijedlog Dopuna Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2016. - 2020. godine
 9. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni uvjeta kredita odobrenih iz udruženih sredstava iz Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede
 11. Prijedlog Odluke o pristupanju Osječko-baranjske županije u Pannon Europsku grupaciju za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću
 12. Program i Financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2018. godinu
 13. Prijedlog Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2018. godini
 14. Prijedlog Zaključka o provedbi projekta Osječko-baranjske županije "Školski obrok za sve"
 15. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 16. Izvješće o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2016. godini
 17. Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih ulaganja projekata povećanja energetske učinkovitosti u OŠ "Ivana Brlić Mažuranić" Područna škola Soljak, Domu zdravlja Osijek Zdravstvena stanica Dalj, Domu zdravlja Našice i Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
 18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek, Osijek na potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Abeceda pismenosti"
 19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Kneževi Vinogradi na potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "ZaČuDiMMo zajedno"
 20. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Laslovo na potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Festival multikulturalnosti - razvojem interkulturalnih kompetencija do umijeća komuniciranja"
 21. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ljekarni Osječko-baranjske županije
  - Odluka o izmjenama Statuta Ljekarni Osječko-baranjske županije
 22. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
 23. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada 2017. godine
 24. Prijedlog Plana rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
 25. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
 26. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Muzejskog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek

Izvješće o zaključcima radnih tijela

 

 

Top