IZJAVLJENE ŽALBE NA POSTUPKE JAVNE NABAVE

IZJAVLJENE ŽALBE NA POSTUPKE JAVNE NABAVE 2013. godina

 • Poštanske usluge NMV 25/13
  Žalbu na Dokumentaciju za nadmetanje izjavio je žalitelj HP-Hrvatska pošta d.d. Zagreb dana 17. travnja 2013. godine.
  Rješenjem DKOM-a od 23. srpnja 2013. godine žalba se odbija kao neosnovana.

 • Prijevoz učenika osnovnih škola Osječko-baranjske županije NVV 2/13
  Žalbu na Rješenje o odabiru najpovoljnije ponude izjavio je žalitelj Panturist d.d. Osijek dana 24. rujna 2013. godine.
  Rješenjem DKOM-a od 23. studenog 2013. godine žalba se odbija kao neosnovana.

 • Nabava RTG uređaja NVV 3/13
  Žalbu na Rješenje o odabiru najpovoljnije ponude izjavio je žalitelj Siemens d.d. Zagreb dana 09. listopada 2013. godine.
  Rješenjem DKOM-a od 13. prosinca 2013. godine žalba se odbija kao neosnovana.

 • Nabava digitalnih RTG uređaja ortopanatomograma NMV 30/13
  Žalbu na Dokumentaciju za nadmetanje izjavio je žalitelj Finera d.o.o. Zagreb dana 23. listopada 2013. godine. U fazi odlučivanja po žalbi, žalitelj Finera d.o.o. Zagreb odustaje od žalbenog postupka.
  Zaključak o obustavi žalbenog postupka donosi DKOM dana 26. studenog 2013. godine.

 

IZJAVLJENE ŽALBE NA POSTUPKE JAVNE NABAVE 2015. godina

 

IZJAVLJENE ŽALBE NA POSTUPKE JAVNE NABAVE 2018. godina

 
IZJAVLJENE ŽALBE NA POSTUPKE JAVNE NABAVE 2019. godina

IZJAVLJENE ŽALBE NA POSTUPKE JAVNE NABAVE 2020. godina

Top