Jednostavna nabava

Temeljem članka 12. stavak 1. točka 1. ZJN 2016, ZJN 2016 ne primjenjuje se na nabavu:
a) robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna
b) radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna

Temeljem članka 15. stavak 2. ZJN 2016 pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Temeljem stavka 3. istog članka naručitelj je obvezan opći akt te sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.

Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 28. sjednici 27. veljače 2020. godine Pravilnik o jednostavnoj nabavi (Klasa: 406-09/20-036/3, Urbroj: 2158/1-01-01-20-5) koji stupa na snagu 10. ožujka 2020. godine.


JEDNOSTAVNA NABAVA U TIJEKU

 

Nabava roba

 

Poziv za podnošenje ponuda - Računalni programi N 35-24
Datum objave: 09.02.2024.
Rok za dostavu ponuda: 15.02.2024. do 9:00 sati
Troškovnik
Odgovor na upit
Izmijenjeni troškovnik
Zapisnik o otvaranju ponuda

 

Poziv za podnošenje ponuda - Informatička oprema N 26-24
Datum objave: 09.02.2024.
Rok za dostavu ponuda: 15.02.2024. do 10:00 sati
Troškovnik
Odgovor na upit
Izmijenjeni troškovnik
Zapisnik o otvaranju ponuda

 

Poziv za podnošenje ponude - Nabava toplih napitaka, alkohola i bezalkoholnih pića N 23-24
Datum objave: 09.02.2024.
Rok za dostavu ponuda: 15.02.2024. do 9:00 sati
Troškovnik
Odgovor na upit
Izmijenjeni poziv za podnošenje ponuda - Nabava toplih napitaka, alkohola i bezalkoholnih pića N 23-24
Novi rok za dostavu ponuda: 19.02.2024. do 9:00 sati
Izmijenjeni troškovnik 
Zapisnik o pregledu, ocjeni i poništenju postupka nabave
Ponovljeni poziv za podnošenje ponuda - Nabava toplih napitaka, alkohola i bezalkoholnih pića N 23-24
Datum objave: 19.02.2024.
Rok za dostavu ponuda: 26.02.2024. do 9:00 sati
Troškovnik

 

Nabava usluga

 

Ponovljeni poziv za podnošenje ponuda - Spremanje uredskog prostora za područje Osijeka, Grupa br. 1 N 40-24
Datum objave: 19.02.2024.
Rok za dostavu ponuda: 26.02.2024. do 9:00 sati
Troškovnik

 

Poziv za podnošenje ponuda - Objave u dnevnom tisku N 36-24
Datum objave: 06.02.2024.
Rok za dostavu ponuda: 12.02.2024. do 9:00 sati
Troškovnik
Zapisnik o otvaranju ponuda

    

Nabava radova

 

 

 

 

ZAVRŠENI POSTUPCI NABAVA ROBA, USLUGA I RADOVA SUKLADNO ČL. 15. ZJN. U 2024.GODINI

 

ARHIVA
Ovdje možete izvršiti pregled registara postupaka nabave i sklopljenih ugovora i narudžbenica roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova do 500.000,00 kuna te završenih postupka nabave roba, usluga i radova za 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022. i 2023. godinu.

Top