Javna nabava

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU:


Robe

 

 

 

 


 

Radovi

 

 

 

 

 

Usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARHIVA
Ovdje možete izvršiti pregled završenih postupaka javne nabave za 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021., 2022. i 2023. godinu

IZJAVLJENE ŽALBE NA POSTUPKE JAVNE NABAVE

 

Top