Upravni odjel za zajedničke poslove

Sjedište: 31000 Osijek, Županijska ulica 4
Tel: (031) 221-666
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje javno pravnih tijela

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Podnošenje predstavki i pritužbi građana i pravnih osoba na rad upravnih tijela Osječko-baranjske županije

https://www.obz.hr/index.php/predstavke-i-prituzbe

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upravni poslovi uredskog poslovanja Upravnog odjela osim u središtu obavljaju se i u mjestima izvan središta:

Beli Manastir, Imre Nagya 2C, tel. 031/496-471, 031/496-482
Donji Miholjac, Vukovarska 1, tel. 031/496-441
Đakovo, K.A.Stepinca 10, tel. 031/496-461
Našice, Trg Dr. Franje Tuđmana 7, tel. 031/496-429
Valpovo, K.P.Krešimira 1, tel. 031/496-418

Pročelnica    
Nikolina Grabić
Tel: (031) 221-666
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pomoćnici pročelnika:

Damir Matković - Pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za ljudske potencijale
Tel: (031) 221-627
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Željka Zegnal - Pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za poslove računovodstva, financija i pomoćno-tehničke poslove
Tel: (031) 221-725
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mladen Pejić - Pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za poslove civilne obrane, civilne zaštite, zaštite na radu i zaštite od požara
Tel: (031) 221-662
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dajana Barišić - Pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za informatičke poslove i uredsko poslovanje
Tel: (031) 221- 696
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upravni odjel za zajedničke poslove obavlja normativno-pravne, upravne, informacijsko-dokumentacijske i druge stručne i administrativno-tehničke poslove koji se odnose na službeničke odnosno radne odnose službenika i namještenika; rad Službeničkog suda; obnašanje dužnosti župana i zamjenika župana; obračun plaća i drugih materijalnih prava i naknada te druge knjigovodstveno-računovodstvene poslove i poslove vezane za financijsko-materijalno poslovanje; investicijsko i tekuće održavanje nekretnina i opreme; obranu, zaštitu i spašavanje, civilnu zaštitu, zaštitu od požara i zaštitu na radu; uredsko poslovanje uključujući vođenje pisarnice za županijska tijela; te informatičke poslove za upravna tijela Županije koji nisu povjereni za to osnovanom Zavodu za informatiku Osijek ili drugom upravnom tijelu te obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost sukladno zakonu, propisima donesenim temeljem zakona te općim aktima Skupštine i posebnim aktima župana.

Uz poslove iz prethodnog stavka, Upravni odjel za zajedničke poslove u okviru poslova državne uprave povjerenih Županiji posebnim zakonima obavlja u skladu sa zakonom i poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Županije, te zajedničke poslove iz djelokruga Upravnog odjela za potrebe obavljanja svih povjerenih poslova državne uprave.

Top