Informacije za 19. kolovoza 2022.

- obrađeno 204 uzoraka

- pozitivno 94 nalaza

- hospitalizirano 30 osoba, od kojih je jedna u Respiracijskom centru

- 25 osoba u samoizolaciji

Top