Informacije za 17. kolovoza 2022.

- obrađeno 268 uzoraka

- pozitivno 84 nalaza

- hospitalizirano 36 osoba, od kojih je jedna u Respiracijskom centru

- 29 osoba u samoizolaciji

Top