Informacije za 09. svibnja 2022.

- obrađeno 52 uzoraka

- pozitivno 10 nalaza

- novopozitivne osobe imaju prebivalište na području gradova Osijek 2, Đakovo i Valpovo po 1 te općina Erdut i Jagodnjak po 2, Bizovac i Viljevo po 1

- hospitalizirano je 19 osoba (14 u KBC Osijek, 5 u OŽB Našice)

- 26 osoba u samoizolaciji

Top