Obrasci - zdravstvo i socijalna skrb

 

JEDNOKRATNA POMOĆ

Zahtjev za jednokratnu pomoć
Prijava za dodjelu potpore iz sredstava Proračuna OBŽ za fizičke osobe

TROŠKOVI OGRJEVA

Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove ogrjeva

OBITELJSKI DOMOVI

Zahtjev za otvaranje obiteljskog doma

SOCIJALNE USLUGE

Zahtjev za socijalne usluge

UDRUGE

UD1 - obrazac za prijavu projekta/programa udruga (opisno)
UD2 - obrazac za prijavu projekta/programa udruga (financijski plan)
UD3 - obrazac izvješća o provedenom projektu/programu udruga (opisno)
UD4 - obrazac izvješća o provedenom projektu/programu udruga (financijsko)

Obrazac vrednovanja programa/projekta

BRANITELJI

Jednokratna novčana pomoć - obrazac broj 1
Jednokratna novčana pomoć - obrazac broj 2
Jednokratna novčana pomoć - obrazac broj 3
Jednokratna novčana pomoć - obrazac broj 4
Jednokratna novčana pomoć - obrazac broj 5

Naknada za nezaposlene - obrazac broj 1
Naknada za nezaposlene - obrazac broj 2
Naknada za nezaposlene - obrazac broj 3
Naknada za nezaposlene - obrazac broj 4

Zahtjev za priznavanje statusa HRVI

Zahtjev za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Zahtjev za oslobađanje od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja - HRVI
Zahtjev za oslobađanje od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja - HB

ZAHTJEV za priznavanje prava na besplatne udžbenike

IZJAVA o korištenju prava na besplatne udžbenike

Podaci o članovima kućanstva i ukupnom prihodu članova kućanstva u prethodnoj godini

HUMANITARNA POMOĆ

Obrazac 1. – Zahtjev za izdavanje rješenja za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći
Obrazac 2. – Trogodišnji program rada
Obrazac 3. – Izvješće o provedbi trogodišnjeg programa rada
Obrazac 4. – Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći
Obrazac 5. – Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije
Obrazac 6. – Plan provođenja humanitarne akcije
Obrazac 7. – Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći
Obrazac 8. – Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji

OBAVIJEST organizatorima prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći na području Osječko-baranjske županije

Od 01. srpnja 2020. godine zahtjevi za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći te provođenje humanitarne akcije podnose se putem aplikacije „Humanitarna pomoć“:

https://humanitarna-pomoc.mdomsp.hr/

ZAŠTITA ŽRTAVA RATA

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o priznatom svojstvu, postotku i stupnju tjelesnog oštećenja i visini mjesečnih primanja

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Zahtjev za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard u osnovnome zdravstvenom osiguranju
Zahtjev za priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje na teret sredstava Proračuna RH kao osobi nesposobnoj za rad bez sredstava za uzdržavanje

RAD

Obrazac 4 - Zahtjev za upis u Registar udruga
Obrazac 5 - Popis utemeljitelja udruge
Obrazac 6 - Prijava promjene podataka u Registru udruga
Obrazac 7 - Prijava prestanka djelovanja udruge

Zahtjev za izdavanje potvrde o uzdržavanju za inozemstvo

 

 

 

 

 

 

 
Top