VI. Zdravstvo i socijalna skrb

Općenito

 Ustanove

Radna tijela

Zaštita voda

Financiranje decentraliziranih funkcija

Programi javnih potreba

  • Program javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu - 15/19. i 8/20.
  • Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu - 15/19. i 8/20.

Potpore socijalne skrbi

Razno

 

Top