Oglasnik prostornog uređenja i graditeljstva

Lokacijske i građevinske dozvole koje su bile predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima: 

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Kozaračkoj ulici u k.o. Šodolovci

građenje građevine proizvodne namjene - pogon za izradu betonske galanterije na k.č. broj 187 k.o. Gašinci

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:

Top
Ova internetska stranica upotrebljava kolačiće. Prihvaćanje kolačića omogućuje optimalno pregledavanje sadržaja.   U redu