Oglasnik prostornog uređenja i graditeljstva

Lokacijske i građevinske dozvole koje su bile predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima: 

građevinska dozvola za građenje građevine gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom - sanacija i zatvaranje odlagališta otpada "Jagodnjak" na k.č.br. 1026 k.o. Jagodnjak

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

građevinska dozvola za građenje pješačke staze i javne rasvjete u Bočkincima i Črnkovcima

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:

 

Top
Ova internetska stranica upotrebljava kolačiće. Prihvaćanje kolačića omogućuje optimalno pregledavanje sadržaja.   U redu