V. Prosvjeta, kultura, šport i tehnička kultura, informiranje i znanost

Općenito

Školske ustanove

Ustanove kulture

Financiranje decentraliziranih funkcija

 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini - 14/20.
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini  - 14/20.
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini - 15/19.
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini - 15/19.
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini - 17/18., 4/19., 6/19. i 14/19.
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini -17/18. i 4/19. i 14/19.
 • Pravilnik o evidentiranju podataka o rashodima osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Osječko-baranjskoj županiji - 2/03.
 • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2020. godini - 13/20
 • Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini - 8/20. i 11/20.
 • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2019. godini - 4/19.,6/19. i 14/19.
 • Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2019. godini - 17/18., 4/19. i 14/19.

Programi javnih potreba

 • Program javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu - 14/20.
 • Program javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu 14/20.
 • Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu - 14/20.
 • Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu - 14/20.
 • Program javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu - 8/20. i 13/20.
 • Program javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu - 15/19.8/20. i 13/20.
 • Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu - 15/19. i 8/20.
 • Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu - 15/19. i 8/20.

Potpore učenicima i studentima

Top