Natječaji i javni pozivi u tijeku

Mobilna aplikacija "OBŽ Potpore" prikazuje Plan dodjele potpora i natječaje i javne pozive koji su otvoreni, budući i završeni u Osječko-baranjskoj županiji      

      
 

 

 

Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu (30. siječnja 2020. - 02. ožujka 2020. godine)

  • Javni poziv za predlaganje programa za Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2020. godinu (30.siječnja 2020. - 2. ožujka 2020. godine)
  • Upute za prijavitelje
  • Obrazac Ku1 (Prijava za dodjelu potpore iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za financiranje Javnih potreba u kulturi)
  • Obrazac Ku2 i Ku4  (Financijski plan i Izvješće o korištenju potpore iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije)
  • Obrazac Ku3 (Izvješće o korištenju potpore iz sredstava Proračuna osječko-baranjske županije za financiranje javnih potreba u kulturi)
  • Obavještavamo potencijalne prijavitelje da će se dana 10. veljače 2020. godine s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije na adresi Županijska 4 u Osijeku, održati radionica za potencijalne prijavitelje programa i projekata na kojoj će stručne službe Osječko-baranjske županije dati informacije vezane uz podnošenje prijava. 
  • Sve potrebite informacije o Javnom pozivu za Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2020. godinu možete dobiti kod gđe. Mandine Kljenak na broj telefona 031 221 612 

Obavijest o zatvaranju Javnog poziva za dodjelu potpora za ulaganje u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2019. godinu (28. listopada 2019. 11:30 h):

 

 
Top