Humanitarna pomoć


Prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“, broj 102/15. i 98/19.). 

Pod humanitarnom pomoći podrazumijevaju se:
- prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i velikih nesreća te žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, kao i
- prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu podmirivanja potreba socijalno osjetljivih skupina.

Humanitarna pomoć može se prikupljati i pružati u obliku:

  • stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći
  • organiziranjem humanitarnih akcija

Svi postupci vezani uz prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći u nadležnosti su upravnog tijela županije, mjesno nadležnog prema mjestu sjedišta, odnosno prebivališta organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike zaduženo je za postupanje po žalbama i nadzor nad humanitarnom pomoći i provedbom Zakona o humanitarnoj pomoći.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Zahtjevi za izdavanje rješenja za sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Osječko-baranjske županije podnose se u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje na za to predviđenim obrascima.

OBRASCI
Obrazac 1. – Zahtjev za izdavanje rješenja za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći
Obrazac 2. – Trogodišnji program rada
Obrazac 3. – Izvješće o provedbi trogodišnjeg programa rada
Obrazac 4. – Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći
Obrazac 5. – Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije
Obrazac 6. – Plan provođenja humanitarne akcije
Obrazac 7. – Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći
Obrazac 8. – Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji

Zahtjev za izdavanjem rješenja potrebno je ispuniti i predati putem aplikacije „Humanitarna pomoć“ za koju se obvezno registrirati, a koja se nalazi na sljedećoj poveznici:
https://humanitarna-pomoc.mdomsp.hr

Zahtjevi se uz pripadajuću dokumentaciju, nakon provjere nadležnog upravnog tijela, dostavljaju putem pošte ili osobno na adresu:
Osječko-baranjska županija 
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje
Županijska 4
31000 Osijek

EVIDENCIJE
Evidencija o pravnim osobama kojima je izdano rješenje o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći i Evidencija o izdanim rješenjima kojima se organizatorima humanitarnih akcija odobrava provođenje humanitarne akcije

Evidencija o pravnim osobama kojima je izdano rješenje o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći i Evidencija o izdanim rješenjima kojima se organizatorima humanitarnih akcija odobrava provođenje humanitarne akcije 2021. godina


IZVJEŠĆA 2020.
Redovito izvješće - ECM Global
Konačno izvješće - ECM Global

Redovito izvješće - Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek
Konačno izvješće - Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek
Redovito izvješće - Udruga Zajedno za djecu 
Konačno izvješće - Udruga Zajedno za djecu
Redovito izvješće - Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi „Putevi milosti“ Osijek 
Konačno izvješće - Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi „Putevi milosti“ Osijek
Redovito izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo
Konačno izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo
Redovito izvješće - Lions klub Mursa Osijek
Konačno izvješće - Lions klub Mursa Osijek

IZVJEŠĆA 2021.

Redovito izvješće - Pravni fakultet Osijek  
Konačno izvješće - Pravni fakultet Osijek
Redovito izvješće - Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi „Putevi milosti“ Osijek 
Konačno izvješće - Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi „Putevi milosti“ Osijek
Redovito izvješće - Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi „Putevi milosti“ Osijek 
Konačno izvješće - Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi „Putevi milosti“ Osijek
Redovito izvješće - Udruga Sretno odrastanje - intelligence human services team
Konačno izvješće - Udruga Sretno odrastanje - intelligence human services team
Redovito izvješće - Inkulzivna kuća Zvono
Konačno izvješće - Inkluzivna kuća Zvono
Redovito izvješće - Humanitarna udruga Od mene za tebe
Konačno izvješće - Humanitarna udruga Od mene za tebe
Redovito izvješće - Športska udruga Donna tennis team
Konačno izvješće - Športska udruga Donna tennis team
Redovito izvješće - Udruga Sretno odrastanje - intelligence human services team
Konačno izvješće - Udruga Sretno odrastanje - intelligence human services team

 

GODIŠNJA IZVJEŠĆA 

Godišnje izvješće - Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi "Putevi milosti" Osijek
Godišnje izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek
Godišnje izvješće - Humanitarna udruga "Rijeka ljubavi"
Godišnje izvješće - Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije
Godišnje izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir
Godišnje izvješće - Hrvatski Crveni križ, Općinsko društvo Crvenog križa Darda
Godišnje izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac
Godišnje izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo
Godišnje izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Našice
Godišnje izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo
Godišnje izvješće - Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije
Godišnje izvješće - AGAPE POMOĆ
Godišnje izvješće - Humanitarna udruga Dar dobrote
Godišnje izvješće - Mirovna grupa Oaza Beli Manastir
Godišnje izvješće - Prijatelji Svetog Martina

 

                                                                                                                               

 

Top