Plan dodjele potpora iz Proračuna OBŽ

Planom dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za tekuću godinu koji donosi župan se, u okvirima visine i namjene sredstava utvrđenim Proračunom i drugim aktima, identificira naziv potpore utvrđen odgovarajućim programskim ili općim aktom, pravni temelj dodjele, namjena sredstava, potencijalni korisnici, raspoloživi ukupni iznos, iznos (intenzitet) potpore, način (postupak) dodjele te planirani datum provedbe postupka dodjele.

  • Plan dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2021. godini - 15/20.
  • Izmjene i dopune Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2021. godini - 2/21.
  • Izmjene Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2021. godini - 3/21.
  • Dopuna Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2021. godini - 4/21.
  • Izmjene i dopuna Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2021. godini - 6/21.
  • Izmjene Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2021. godini - 8/21.
  • Dopune Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2021. godini - 12/21.
  • Izmjene i dopuna Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2021. godini - (KLASA: 402-01/21-02/2, URBROJ: 2158/1-08-21-3)

 

Top