Novosti

Dječji tjedan 2021. godine –  Međunarodna godina voća i povrća

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Osječko-baranjske županije povodom obilježavanja Dječjeg tjedna u listopadu, a u sklopu projekta „Županija – prijatelj djece“ organizirao je 8. listopada 2021. godine Webinar za učenike viših razreda osnovnih škola s područja županije.

Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 2021. godinu Međunarodnom godinom voća i povrća na što se stavio naglasak prilikom organiziranja aktivnosti.

Tijekom predavanja govorilo se o sljedećim temama:

Doc. dr. sc. Ivana Stanić, Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Osječko-baranjske županije u svom predavanju „Gdje smo sada?“ ukazala je na prednosti i nedostatke on line komunikacije za vrijeme pandemije COVID-a 19.  Naglasak je bio na informacijskoj i informatičkoj pismenosti te razvijanju komunikacijskih vještina kroz  nove modele komunikacije što se pokazalo važnim za sve generacije (od veterana do generacije Z i Alfa). Zaključilo se da on line komunikacija ne može zamijeniti bliski kontakt, fizičku aktivnost koja nam je važna za rast i razvoj djece.

Ivana Sović, mag.nutr., Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, u svom predavanju „Jedem promišljeno“ istaknula je da pravilan rast i razvoj djeteta ide ruku pod ruku s pravilnom prehranom. Djeca trebaju razumjeti važnost unosa svih skupina namirnica, spoznati da je pred njima ključan period stvaranja novih prehrambenih navika te znati kome postaviti pitanja koja se odnose na prehranu i tjelesnu težinu. Cilj je probuditi interes djece te ih usmjeriti kako kroz dan uklopiti 5 porcija povrća i voća. 

Prof. dr. sc. Marija Heffer, Medicinski fakultet u Osijeku u svom predavanju „Hrana za pamćenje“ ukazala je na važnost unosa vitamina u organizam, njihovom utjecaju u liječenju bolesti i jačanju imuniteta čovjeka. Na zanimljiv način u svom predavanju provela nas je kroz „Pomorsku povijest „ vitamina te ujedno potakla na primjenu istih u kreiranju zdravih i jednostavnih obroka.   

Karla Generalić, volonter, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek, u svom predavanju „Aktiviraj sebe i svoj um“ govorila je o tome kako je pandemija Covid-19 utjecala na mentalno zdravlje mladih i na promjene u ponašanju. U drugom dijelu predavanja stavila je naglasak na aktivnosti primjerenim za djecu tijekom pandemije te o njihovoj važnosti i dobrobiti.  

Cilj je bio uključiti najveći broj djece te ih osvijestiti o važnosti i ulozi voća i povrća - zdrave prehrane ljudi, sigurnosti hrane i zdravlju, negativnom utjecaju Covid-a na mentalno zdravlje djece i mladih te kako motivirati djecu da što kvalitetnije provedu svoje slobodno vrijeme.

Za sve koji žele čuti više o navedenoj temi snimku webinara mogu pogledati na slijedećem linku: https://youtu.be/Ff2RRN4hUW8

slika 1slika 2

slika 3slika 4
Županijski puls - Vodič kroz zdravstvene ustanove i ustanove socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije tijekom epidemije koronavirusa

Pročitajte specijalno izdanje Županijskog pulsa - Vodič kroz zdravstvene ustanove i ustanove socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije tijekom epidemije koronavirusa, koji sadrži sve potrebne informacije, upute, brojeve telefona i adrese na jednom mjestu:

https://www.yumpu.com/xx/document/read/64849688/zupanijski-puls

OBAVIJEST

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je 9. listopada 2020. objavilo Natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2020. godini. Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" i na web stranici Ministarstva.

Za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece pozivaju se fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za Godišnju nagradu i Nagradu za životno djelo.

Tekst natječaja kao i uvjeti za dodjelu Nagrade nalaze se ovdje:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8305799.html

OBAVIJEST

Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji je dana 14. rujna 2020. raspisala Natječaj za dodjelu potpore za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja za djecu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djecu nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata, dragovoljce iz Domovinskog rata, hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, djecu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, djecu dragovoljca iz Domovinskog rata i djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru za školsku godinu 2020./2021.

Tekst natječaja te potrebni obrasci objavljeni su na web stranici Ministartsva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/vijesti/natjecaj-zaklade-hrvatskih-branitelja-iz-domovinskog-rata-i-clanova-njihovih-obitelji-za-ostvarivanje-potpore-za-obrazovanje-2020-2021-srednja-skola/3738

SMJERNICE ZA MRTVOZORNIKE O NAČINU PREGLEDA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE U VRIJEME EPIDEMIJE COVID-19

 

Upute za pomoćnice na projektu „Zaželi pomoć u kući“– Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu radaOBAVIJEST PACIJENTIMA DOMA ZDRAVLJA OSIJEK

Poštovani pacijenti, sukladno preporukama Ministarstva zdravstva zbog ulaska u III. fazu borbe protiv epidemije COVID-19, preporučamo da do daljnjeg u Dom zdravlja Osijek dolaze samo neodgodivo hitni pacijenti uz OBAVEZNU prethodnu telefonsku najavu kako bi izbjegli nepotrebne kontakte. Zdravstveni pregledi u djelatnostima koje se u Domu obavljaju maksimalno su reducirani.

Popis postupaka koji se provode po djelatnostima


OBAVIJEST GRAĐANIMA KORISNICIMA USLUGA UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POŠTOVANI GRAĐANI!

S OBZIROM NA IZVANREDNE OKOLNOSTI RADA USLIJED EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE, A U CILJU SMANJENJA MOGUĆNOSTI PRENOŠENJA ZARAZE, MOLIMO VAS DA SVOJE ZAHTJEVE U ŠTO VEĆOJ MJERI UPUTITE PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE NA E-MAIL: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ILI REDOVNOM POŠTOM NA ADRESU:
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PISARNICA
ŽUPANIJSKA 4
31000 OSIJEK

ZA SVE DETALJNIJE INFORMACIJE ZVATI NA BROJEVE TELEFONA:

  • ODSJEK ZA ZDRAVSTVO – 031 221 604
  • ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB – 031 221 737
  • ODSJEK ZA BRANITELJE – 031 283 334

 Napomena: Zahtjevi za ukop hrvatskih branitelja uz vojne počasti zbog hitnosti postupanja zaprimaju se redovnim putem.

ZAHVALJUJEMO NA RAZUMIJEVANJU!


Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 79/07., 113/08., 43/09., 130/17. i 114/18.) Župan je u prosincu 2019. godine donio Odluku o provedbi preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 17/19.) kojom je utvrđena potreba provođenja preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Osječko-baranjske županije, za razdoblje od siječnja 2020. do prosinca 2024. godine.

Ovom Odlukom se detaljno navode obveze jedinica lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije, te se dodatno obvezuju općine i gradovi da donesu svoje godišnje programe mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, kao i da na području svoje nadležnosti omoguće provođenje obveznih DDD mjera i osiguraju sredstva za njihovo provođenje.

Nadalje, u siječnju 2020. godine Župan je na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, donio Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdarvstvene važnosti za Osječko-baranjsku županiju u 2020. godini kojim su utvrđene mjere, izvršitelji programa, sredstva, rokovi te način plaćanja i provedba programa mjera suzbijanja štetnika kao mogućih prijenosnika zaraznih bolesti.

S obzirom na geografska obilježja i klimatske uvjete na području Osječko-baranjske županije, svake godine situacija je vrlo nepovoljna u pogledu najezde komaraca te postoji opravdani strah od pojave epidemija koje su posljedica izostanka suzbijanja komaraca. U cilju uspostave učinkovitijeg sustava kontrole komaraca, Skupština Osječko-baranjske županije je 2019. godine prihvatila Strateške smjernice kontrole komaraca u Osječko-baranjskoj županiji 2019. - 2024., kojima su određeni i obrazloženi strateški ciljevi i načelna određenja za uspostavljanje cjelovitog sustava kontrole komaraca na području cijele županije.

Kako bi se sinergijski i kvalitetnije ostvarili rezultati kontrole komaraca na području cijele županije potrebno je da se sve jedinice lokalne samouprave drže zakonskih obveza i temeljnih dokumenata.

U cilju informiranja stanovništva u vezi prevencije od vektorskih bolesti, najezde glodavaca i komaraca, Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije započeo je s promocijom zdravlja putem informativnih letaka o važnosti provođenja mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije javnih i privatnih površina, a sukladno obvezama propisanih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Učinkovita zaštita od glodavaca - brošura

Kako spriječiti razmnožavanje komaraca u dvorištima i u blizini kuća - plakat

Zaštita od komaraca na kućnom pragu - letak

Informativno predavanje u vezi protokola postupanja
u slučaju pojave Coronavirusa 
na području Osječko-baranjske županije

S obzirom na prijeko potrebnu organiziranost i spremnost svih zdravstvenih radnika u slučaju pojave Corornavirusa na području Osječko-baranjske županije, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb pokrenuo je inicijativu za održavanjem Informativnog predavanja za liječnike primarne zdravstvene zaštite koji su privatnici, a svakodnevno su u najvećem kontaktu s pacijentima.

Stoga je 28. veljače 2020. godine UO za zdravstvo i socijalnu skrb OBŽ u suradnji s Domom zdravlja Osijek organizirao Informativno predavanje u vezi protokola postupanja u slučaju pojave Coronavirusa na području Osječko-baranjske županije. Predavanje je održano u prostoru Male vijećnice u Osijeku, Županijska 4. Predavanje su održali zaposlenici Doma zdravlja Osijek, a sudjelovali su liječnici obiteljske medicine, stomatolozi i pedijatri koji rade u privatnim ordinacijama.

Zbog povećanog interesa javnosti i medija, Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo na svojim mrežnim stranicama svakodnevno objavljuju najnovija saznanja u vezi Coronavirusa. Navedena priopćenja sadržavaju aktualne podatke o broju oboljelih i savjete vezane uz sigurnost i zaštitu stanovništva.

Također, sve zdravstvene ustanove na području RH svakodnevno ažuriraju Postupnike prema uputi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a unutar zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija organiziraju se radionice za liječnike.

Postupnik u slučaju postavljanja sumnje na infekciju novim Coronavirusom

Informativni letak Coronavirus


Zaštita od velikih vrućina - preporuka za javnost

Rashladite svoj dom.
Nastojte rashladiti prostor u kojem živite. Mjerite sobnu temperaturu između 8.00 i 10.00 sati, u 13.00 sati i noću nakon 22.00 sata. Idealno bi bilo sobnu temperaturu držati ispod 32°C danju i ispod 24°C noću. To je posebno važno za djecu ili ako ste osoba starija od 60 godina ili ako imate kronične zdravstvene probleme.
Koristite hladniji noćni zrak da rashladite svoj dom. Otvorite sve prozore ili rolete tijekom noći i ranih jutarnjih sati kada je vanjska temperatura niža (ako je to moguće).
Smanjite količinu vrućeg zraka unutar stana ili kuće. Danju zatvorite prozore i rolete (ako ih imate), naročito one koji su okrenuti prema suncu. Zatvorite sva umjetna svijetla i što je više moguće električnih uređaja.
Stavite zaslone, draperije, tende na prozore koji dobivaju jutarnje ili popodnevno sunce.
Objesite mokre ručnike kako bi rashladili zrak u prostoriji. No, nemojte zaboraviti da se time povećava vlažnost.
Ako imate uređaj za rashlađivanje (air-conditioning) zatvorite vrata i prozore kako ne bi trošili više energije nego što je potrebno.
Električni ventilatori mogu pružiti olakšanje i osvježenje, ali ako je temperatura iznad 35 ˚C neće spriječiti bolesti vezane uz velike vrućine. Važno je piti dovoljno tekućine ali ne naglo.

Klonite se vrućine.
Sklonite se u najhladniju prostoriju Vašeg stana/kuće, posebno noću.
Ako Vaš stan/kuću ne možete držati hladnim, provedite 2-3 sata dnevno u hladnom prostoru (npr. javna zgrada koja je hlađena).
Izbjegavajte izlazak u najtoplijem dijelu dana.
Izbjegavajte naporan fizički rad. Ako morate naporno raditi činite to u najhladnije doba dana, što je obično u jutro između 4.00 i 7.00 sati.
Potražite sjenu.
Ne ostavljajte djecu ili životinje u parkiranom vozilu niti u hladu, odnosno nikada se ne smiju ostavljati u automobilu bez nadzora.
Redovito koristite kreme sa zaštitnim faktorom od štetnog UVA i UVB zračenja.
Naročitu brigu valja posvetiti djeci tako da se dojenčad do dobi od 6 mjeseci uopće ne izlaže suncu i za njih se ne primjenjuju zaštitne kreme. Do kraja prve godine se djeca ne smiju izlagati izravnom suncu i treba primjenjivati zaštitne kreme zbog indirektnog zračenja. Preporučuju se hipoalergene kreme bez kemijskih filtera uz druge zaštitne mjere pri čemu je važno koristiti i posebnu zaštitnu odjeću koja štiti od UV zračenja.
Prilagodite svoje izlaganje sunčevom UV zračenju uvažavajući dnevne promjene vrijednosti UV indeksa.

Rashladite tijelo i pijte dovoljno tekućine
Izbjegavati boravak na suncu u razdoblju od 10-17 sati, poglavito djeca, trudnice, starije osobe i srčani bolesnici te bolesnici oboljeli od šećerne bolesti;
Tuširajte se ili kupajte u mlakoj vodi. Druga mogućnost je je zamatanje u hladne mokre ručnike, hladiti se mokrom spužvom, kupke za noge, itd.
Nosite laganu široku svijetlu odjeću od prirodnih materijala. Ako idete van stavite šešir širokog oboda ili kapu i sunčane naočale.
Koristite laganu posteljinu, plahte, po mogućnosti, bez jastuka kako bi izbjegli akumulaciju topline.
Pijte redovito i izbjegavajte alkohol i napitke s previše kofeina i šećera.
Jedite češće male obroke. Izbjegavajte hranu bogatu bjelančevinama.

Pomognite drugima
Posjetite obitelj, prijatelje i susjede koji većinu vremena provode sami. Osjetljive osobe mogle bi zatrebati pomoć tijekom vrućih dana.
Razgovarajte o toplinskom valu s Vašom obitelji. S obzirom na svoje zdravstveno stanje i aktivnosti svaki član obitelji treba znati koje mjere zaštite mora poduzeti.
Ako je netko koga Vi poznajete pod rizikom pomognite mu da dobije savjet i podršku. Starije osobe i bolesnike koji žive sami treba posjetiti barem jednom dnevno.
Ako uzimaju lijekove, provjerite s liječnikom koji ih liječi kakav utjecaj ti lijekovi mogu imati na termoregulaciju i ravnotežu tekućine u tijelu.
Položite tečaj prve pomoći kako bi naučili što poduzeti u slučaju toplinskog udara i ostalih hitnih stanja. Svatko mora znati kako reagirati.

Ako imate zdravstvene probleme
Držite lijekove na temperaturi ispod 25 ˚C ili u hladnjaku (pročitajte upute o skladištenju lijeka u uputi o lijeku).
Tražite savjet liječnika, ako imate neku kroničnu bolest ili uzimate više lijekova.

Ako se Vi ili drugi oko Vas osjećaju loše
Tražite pomoć ako imate vrtoglavicu, slabost, nemoć, tjeskobu ili ste izrazito žedni i imate jaku glavobolju; što prije otiđite u hladniji prostor i mjerite temperaturu;
Popijte vodu ili voćni sok da nadoknadite tekućinu;
Smirite se i legnite u rashlađenu prostoriju ako imate bolne grčeve, najčešće u nogama, rukama ili trbuhu, često nakon provedenog rada ili vježbe u vrlo vrućem vremenu, pijte tekućinu koja sadrži elektrolite, a u slučaju da grčevi ostanu prisutni duže od jednog sata potrebna je medicinska pomoć;
Savjetujte se s liječnikom u slučaju drugih tegoba ili ako opisane tegobe duže traju.

Ako neki član Vaše obitelji ili osobe kojima pomažete imaju vruću suhu kožu ili delirij (nerazumno razgovaraju i nemirni su), grčeve i/ili su bez svijesti odmah zovite liječnika/ hitnu pomoć. Dok čekate na liječnika/hitnu pomoć, smjestite njega/nju u hladnu prostoriju u vodoravan položaj, podignute mu/joj noge i kukove, odstranite odjeću i počnite s vanjskim hlađenjem, kao što su hladni oblozi na vrat, pazuhe i prepone uz ventilator i špricanje kože vodom temperature 25–30˚C. Mjerite temperaturu tijela. Hladite osobu dok se tjelesna temperatura ne spusti ispod 38° C. Nemojte dati acetilsalicilnu kiselinu ili paracetamol. Osobe bez svijesti postavite u bočni ležeći položaj.

Važni brojevi:
Hitna pomoć – 194 (za cijelu Republiku Hrvatsku)
Centar 112 djeluje kao jedinstveni komunikacijski centar za sve vrste hitnih situacija.

https://zdravlje.gov.hr/vijesti/zastitite-se-od-vrucina-3642/3642

Preporučene mjere zaštite zdravlja za starije osobe pri izlaganju visokim temperaturama zraka, osobito za starije osobe oboljele od kardiovaskularnih i drugih kroničnih bolesti:

1. Starije osobe se ne smiju izlagati suncu u razdoblju od 10-17 sati, osobito srčani gerijatrijski bolesnici te oboljeli od šećerne i drugih kroničnih bolesti;

2. Prigodom izlaska iz svog prebivališta, starija osoba nužno mora zaštiti glavu šeširom, maramom ili kapom;

3. Nužno je dnevno uzimanje dovoljno tekućine, bilo kao 8 čaša negazirane vode, bilo u obliku juha, variva ili čajeva te izbjegavati pržena, pohana, slatka i jako zasoljena te začinjena jela, uzimajući puno sezonskog voća i povrća, pridržavajući se pri tome smjernica pravilne prehrane za starije osobe;

4. Osim pridržavanja uputa o liječenju i kontrolnih uputa liječnika o uzimanju lijekova nužna je učestalija kontrola krvnog tlaka;

5. Pojava glavobolje, mučnine, vrtoglavice i dehidracije, suhoće ustiju i kože, znak su uzbune, osobito za osobe koje su bolesne i funkcionalno onesposobljene, te se bolesnik nužno mora hitno javiti svom izabranom doktoru obiteljske medicine ili najbližoj hitnoj pomoći;

6. Članovi obitelji, prijatelji, susjedi, znanci, članovi udruga u skrbi za starije trebaju u vrijeme vrućih ljetnih mjeseci učestalije kontaktirati stariju osobu, a u slučajevima njezine slabije funkcionalne sposobnosti čak i svakodnevno po nekoliko puta;

7. Starija osoba mora uvijek uza se imati svoje osnovne podatke: ime i prezime, godina rođenja, adresa stanovanja i broj telefona kontakt osobe, kojoj se može obratiti u slučaju potrebe;

8. Neophodno je održavati redovitu higijenu tijela starijeg čovjeka i čistoću njegovog okoliša te se strogo pridržavati uputa liječenja i kontroliranog uzimanja lijekova;

9. Za starije osobe je važna stalna i tjelesna i psihička aktivnost. Osobito je korisno stalno se kretati u jutarnjim i večernjim satima, po mogućnosti u prirodi (parkovi, šetnice uz more, jezera, rijeke, boravak u vrtovima, vinogradima, voćnjacima i sl.). Ukoliko je kretanje otežano, tada je nužno redovito provjetravanje prostorija u kojoj starija osoba prebiva.


Županije – prijatelji djece

Dana 21. prosinca 2018. godine Osječko-baranjska županija je potpisala Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta „Županije – prijatelji djece“ s predsjednicom Saveza društava Naša djeca Hrvatske.

Projekt „Županije – prijatelji djece“ jedna je od aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ u okviru dugoročne društvene i stručne akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“. Akciju su započeli i vode: Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, uz suradnju Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Udruge gradova, Udruge općina, Hrvatske zajednice županija te koordinatora iz gradova i općina. Cilj je ove Akcije i Projekta motivirati tijela regionalne, lokalne uprave i samouprave, stručne službe, ustanove za djecu, pravne subjekte, udruge građana, roditelje i djecu na potpunije i brže ostvarenje prava i potrebe djece, priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta. Sjedište akcije je Savez društava Naša djeca Hrvatske koji kao pravni subjekt nastupa u ime svih partnera i suradnika.
Do sada se u projekt uključilo 11 županija (Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska, Osječko-baranjska, Primorsko-goranska, Sisačko-moslavačka, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Varaždinska, Virovitičko-podravska i Zagrebačka županija).
Za potrebe provedbe Projekta dana 3. Srpnja 2018. godine Župan Ivan Anušić je donio Rješenje o osnivanju Županijskog koordinacijskog odbora za provedbu projekta „Županije – prijatelji djece“ i imenovanju njegovih članova kao radno i operativno tijelo nadležno za koordinaciju, provedbu, praćenje i izvještavanje Projekta u Županiji.

Koordinacijski odbor čine predsjednik i 8 članova. Zadaće Koordinacijskog odbora su razvijati i poticati aktivnu dječju participaciju na lokalnoj i regionalnoj razini, planirati i provoditi aktivnosti usmjerene na zdrav razvoj djeteta, izrada višegodišnjeg programa rada te godišnjeg Izvedbenog plana projekta "Županije - prijatelji djece", poticati gradove i općine na svom području da se uključe u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece, poticati međusektorsku suradnju.Top