Palijativna skrb

Palijativna skrb je sveobuhvatna (zdravstvena, psihološka, socijalna i duhovna) skrb s ciljem pružanja potrebne njege i potpore bolesnicima s neizlječivim bolestima. Cilj joj je podići kvalitetu života takovih bolesnika, ali i pružiti  podršku i pomoć članovima obitelji i njegovateljima  za vrijeme trajanja palijativne potrebe, kao i poslije nje.

Palijativnu skrb pruža multidisciplinarni tim u sastavu: liječnik (specijalist), medicinska sestra (prvostupnica sestrinstva), psiholog, socijalni radnik, duhovnik, volonteri, ljekarnik, fizioterapeut, te p.p.ostali dionici.

Palijativna medicina,  unutar palijativne skrbi, nastoji smanjiti i ublažiti neugodne simptome  koji su sastavni dio gotovo svih dijagnoza bolesti koje vode palijativnoj potrebi (bol,kašalj,mučninu…)

  1. I. Dom zdravlja Osijek djelatnost palijativne skrbi obavlja Odjel palijativne skrbi.

Voditelj Odjela:  Dr. Branka Kandić Splavski, dr. med. spec. obiteljske medicine, BKT terapeut                                      

U okviru Odjela su :

  1. 1. Koordinator za palijativnu skrb (soba br. 113)

         Bojana Dioši, bacc. med. techn.

         Kontakt: telefon: 225-491

                        e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

                            

Koordinator je kontakt osoba za sve dionike u palijativnoj skrbi (horizontalna i vertikalna poveznica). Vodi Popis pacijenata sa Dg Z51.

POSTUPAK PRIJAVE:

Pacijenti koji po otpustu iz bolnice, uz  šifre dijagnoza svojih bolesti imaju  dodanu Dg Z51.5, (uz predočenje med. dokumentacije) direktno se mogu javiti Koordinatoru i biti će upisani u  Popis pacijenata sa Dg Z51.5, te ostvariti dostupne usluge Odjela za palijativnu skrb Doma zdravlja Osijek.

Oni koji nemaju Dg Z 51.5, obraćaju se svome odabranom liječniku, koji prema propisanim kriterijima procjenjuje dodavanje te Dg Z 51.5, te ako ju doda postojećim dijagnozama pacijenta, odabrani ordinarius stupa u kontakt sa Koordinatorom koji uvrštava pacijenta u Popis, te se time mogu početi pružanja dostupnih usluga Odjela.

Djelatnice Patronažne službe,  djelatnice Ustanova za njegu u kući, volonteri, socijalni radnici, koji pri svom radu na terenu uoče pacijenta u palijativnoj potrebi, a koji ne koristi svoja prava, trebaju na to upozoriti ordinariusa dotičnog pacijenta, kako bi ordinarius izvršio uvid i procjenu dodavanja Dg Z51.5, te potom obavio potrebnu proceduru prijave pacijenta na Popis.

2) Konzilijarno-specijalistička ambulanta/ mobilni tim za palijativnu skrb  (soba br. 112).

    Branka Kandić Splavski, dr. med. spec. obiteljske medicine,

    Ivana Zečević, bacc.med.techn.

    Kontakt: telefon: 225-440

                   e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Usluge konzilijarno-specijalističke ambulante/mobilnog tima za palijativnu skrb su slijedeće:

Konzultacije i pomoć obiteljskim liječnicima pri liječenju boli i odabiru terapije za liječenje i ublažavanje simptoma bolesti, konzultacije za sprječavanje malnutricije i kaheksije, pri liječenju kroničnih rana, te svih problema u svezi palijativnog perioda u kojemu su njihovi pacijenti.

Savjeti palijativnim pacijentima  i obitelji palijativnog pacijenta u svezi rješavanja sve medicinske problematike u periodu potrebe za palijativne skrbi.

Mobilni tim za palijativnu skrb obavlja i ciljane kućne posjete.

3) Savjetovalište za psihološku pomoć u palijativnoj skrbi i Savjetovalište pri žalovanju   

    (soba 115).

Branka Kandić Splavski, dr. med. spec. obiteljske medicine, akreditirani bihevioralno-

                                         kognitivni terapeut

Kontakt: telefon: 225-440

               e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Pacijenti s Dg Z51.5 te članovi njihovih obitelji i njegovatelji, mogu dobiti psihološku podršku po bihevioralno-kognitivnim principima, za psihološke probleme koji neminovno prate razdoblje potrebe za  palijativnom skrbi (depresija, nemir, tugovanje,žalovanje…)

Nije potrebna uputnica, ali je potrebna najava.

4) Posudionica pomagala u Domu zdravlja Osijek

Voditelj posudionice je Koordinator za palijativnu skrb

Kontakt: Dom zdravlja Osijek: telefon: 225-491

                                                  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Bez naknade,moguća je posudba ortopedskih pomagala (štaka,invalidskih kolica,hodalica, pomagala za inkontinenciju,bolničkih kreveta…

 

  1. II. Opća županijska bolnica Našice

u okviru posebnog Odjela pruža stacionarnu palijativnu skrb koja prvenstveno ima ulogu smještaja bolesnika u ustanovu s ciljem ublažavanja simptoma koji ne mogu biti zbrinuti u kući bolesnika, stabilizacije stanja koje je u pogoršanju te pružanja kratkotrajnog odmora za obitelj koja brine za bolesnika u njegovom domu. U stacionarnim službama palijativne skrbi multidisciplinarnim radom se, osim zdravstvene skrbi, osigurava psihosocijalna skrb bolesniku i članovima obitelji. U Općoj županijskoj bolnici Našice djelatnost palijativne skrbi je organizirana s deset (10) postelja i posudionicom pomagala. Bolesnici se na bolničko liječenje zaprimaju na osnovi procjene posebnog povjerenstva i u dogovoru s obiteljskim liječnikom.

Kontakt: telefon: 488-511

               e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Posudionica pomagala

Kontakt: telefon: 488-939

               e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DOM ZDRAVLJA OSIJEK

                  ODJEL ZA PALIJATIVNU SKRB

          Rukovoditelj :  Dr.Branka Kandić-Splavski, specijalist opće medicine  

               

                                  E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

                                  Web stranica: http://www.dzo.hr/palijativa/

Djelatno vrijeme:

Ponedjeljak :  7:00-14:30

Utorak:          7:00-14:30

Srijeda:           13:30-20:30

Četvrtak:        13:30-20:30

Petak:              7:00-14:30

KOORDINACIJA

soba 113                        

KONZILIJARNO-SPECIJALISTIČKA        AMBULANTA

soba 112

SAVJETOVALIŠTE ZA   PSIHOLOŠKU POMOĆ

soba 115

POSUDIONICA POMAGALA

ulaz sjever/podrum

Tel.:         225-491

e-mail:  

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

-          POPIS pacijenata sa  Dg. Z 51.5

Tel.:      225-440

e-mail:

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel.:    225-440

e-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

   Tel.:  225-491

Koordinator:

Bojana Dioši bacc.med.techn.

Medicinska sestra:

 Ivana Zečević, bacc.med.techn.

Liječnik:

 Dr.Branka Kandić-Splavski   specijalist opće medicine

Dr.Branka Kandić-Splavski

bihevioralno-kognitivni

terapeut

 
Top