naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 26. svibnja 2017.

zamjenici župana

Župan ima dva zamjenika koji se biraju zajedno s njim na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu. Pored toga, jedan zamjenik se bira iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.

Zamjenici pomažu županu u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga koje im on povjeri, zamjenjuju ga u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti da obavlja svoju dužnost te obavljaju druge poslove sukladno propisima i općim aktima Županije.

Župana u slučaju njegove duže odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje zamjenik župana koga on odredi.

 

 Zamjenik župana dr.sc. Željko Kraljičak, dipl.inž.polj. iz Osijeka, rođen je 1970. godine u Srijemskoj Mitrovici, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Poljoprivrednom je fakultetu u Novome Sadu diplomirao 1994. godine i stekao zvanje diplomiranog inženjera poljoprivrede. Stečenu diplomu nostrificirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1995. godine. Od 2006. godine polaznik je poslijediplomskog studija na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku na kojem je doktorirao 2012. godine.

S problematikom primarne i sekundarne proizvodnje u poljoprivredi, kao i propisima vezanim uz poslovanje gospodarskih i humanitarnih organizacija u praksi se upoznao radeći u Caritasu Osijek od 1995. godine do 2002. godine, na poslovima organizatora i koordinatora ratarske i stočarske proizvodnje, a potom na radnom mjestu  pomoćnika ravnatelja. 2002. godine izabran je za pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu i gospodarstvo Osječko-baranjske županije, na kojoj dužnosti je pokrenuo i organizirao provedbu niza projekata usmjerenih razvoju poljoprivrede. Autor je više stručnih i znanstvenih radova iz područja poljoprivrede.
 
Član je Predsjedništva i Izvršnog odbora Hrvatskog Demokratskog Saveza Slavonije i Baranje.
   
Na dužnost zamjenika župana izabran je na prvim neposrednim izborima 2009. godine s liste kandidata za župana dr.sc. Vladimira Šiljagića. Na istoj je listi ponovo biran i 2013. godine.

Sjedište: 31000 Osijek, A.Starčevića 2
Tel: (031) 221-508
Telefax: (031) 221-534
e-mail: zeljko.kraljicak@obz.hr

 

 

 Zamjenik župana Dragan Vulin, mag. ing. el. rođen je 1986. godine u Osijeku. Nakon završene srednje Elektrotehničke i prometne škole u Osijeku, smjer elektrotehničar, upisuje Elektrotehnički fakultet Osijek, gdje je dobitnik Rektorove nagrade za postignut uspjeh na studiju. Dobitnik je i godišnje nagrade "Hrvoje Požar" Hrvatskog energetskog društva za izvrstan uspjeh u studiju, te je dva puta finalist Nacionalove akcije "Top stipendija za top studente". Obranom diplomskog rada 2010. godine, završava sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer elektroenergetika, s prosjekom ocjena 5,00 i postaje magistar inženjer elektrotehnike.

Odmah nakon završetka studija ostaje raditi na Elektrotehničkom fakultetu Osijek kao znanstveni novak na radnom mjestu asistenta na Zavodu za elektrostrojarstvo, gdje drži auditorne i laboratorijske vježbe iz pet kolegija na sveučilišnom preddiplomskom studiju elektrotehnike, stručnom studiju elektrotehnike, te na diplomskom studiju elektrotehnike, smjeru elektroenergetika. Uz znanstvene, stručne i nastavne obveze na Fakultetu, pohađa i sveučilišni poslijediplomski doktorski studij elektrotehnike, također na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. Autor je više znanstvenih radova iz područja obnovljivih izvora energije i energetske elektronike. Član je stručnog tima na projektu "Fotonaponski sustavi kao pokretači regionalnog razvoja (REG-PHOSYS)" koji je financiran iz IPA programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska, a čiji je nositelj Elektrotehnički fakultet Osijek.

Od 2014. godine predsjednik je Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje.

Na dužnost zamjenika načelnika Općine Erdut iz reda pripadnika hrvatskog naroda izabran je na dopunskim lokalnim izborima 2009. godine, a ovu dužnost volonterski je obnašao do 2013. godine.

Na dužnost zamjenika župana izabran je na lokalnim izborima 2013. godine s liste kandidata za župana dr. sc. Vladimira Šišljagića.

Sjedište: 31000 Osijek, A.Starčevića 2
Tel: (031) 221-506
Telefax: (031) 221-509
e-mail: dragan.vulin@obz.hr

 

 

 Zamjenik župana Jovan Jelić rođen je 1952. godine u Osijeku. Stalno je nastanjen u Erdutu, ima dvoje odrasle djece. Osnovnu školu završio je u Dalju, a  gimnaziju i Pedagošku akademiju u Osijeku gdje stječe zvanje nastavnik povijesti i zemljopisa.

U struci radi svega dvije godine, a u privredi  na radnom mjestu rukovoditelja radne jedinice u Kombinatu Borovo.

Nakon lokalnih izbora 1997. godine obavlja niz odgovornih funkcija u Općini Erdut i Osječko-baranjskoj županiji.  Predsjednik Općinskog vijeća je u mandatu 1997.-2001. godine, zamjenik načelnika Općine 2001.-2005. godine, načelnik Općine 2005.-2009. godine, zamjenik župana 2009. godine. Član je Poglavarstva Županije u dva mandata te član Skupštine Osječko-baranjske županije u dva mandata. Obnašao je dužnost predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine u Osječko-baranjskoj županiji.

Član je Samostalne demokratske srpske stranke od osnivanja stranke 1997. godine, a posljednjih deset godina predsjednik Županijske organizacije i član Glavnog odbora SDSS-a.

Na mjesto zamjenika župana izabran na dopunskim izborima 2009. godine kao predstavnik srpske nacionalne manjine. Na ovu je dužnost ponovo izabran na izborima 2013. godine.

Sjedište: 31000 Osijek, Županijska 4
Tel: (031) 221-709
Telefax: (031) 221-713
e-mail: jovan.jelic@obz.hr

 


 

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum