Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

 

Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

 

Rješenje o osnivanju Radne skupine za pripremu Plana razvoja Osječko-baranjske županije za radzdoblje do 2027. i imenovanju njezinih članova

Opis djelovanja i plan rada Radne skupine za pripremu Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godineRadne skupine za pripremu Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

 

Zaključak o donošenju Strategije za savjetovanje u okviru postupka izrade Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godineo donošenju Strategije za savjetovanje u okviru postupka izrade Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

- Strategija za savjetovanje u okviru postupka izrade Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godineStrategija za savjetovanje u okviru postupka izrade Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

 

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

- Informacija o izradi i određivanju sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

 

Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godineo sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

 

Odluka o početku postupka vrednovanja Plana razvoja Osječko-baranjske županijeza razdoblje do 2027. godine

Rješenje o osnivanju Odbora za vrednovanje Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine i imenovanju njegovih članova

Zaključak o usvajanju Konačnog izvješća o vrednovanju Plana razvoja Osječko-baranjske županije do 2027. godine

- Konačno izvješće o vrednovanju Plana razvoja Osječko-baranjske žuapnije za razdoblje do 2027. godine

 

Top