naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 25. lipnja 2018.

Analiza tla

Projekti "Analiza tla kao temelj gnojidbe i povećanja poljoprivredne proizvodnje kod podizanja dugogodišnjih nasada" i "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima" provode se na području cijele županije od 2003. godine, a započeti su na inicijativu Osječko-baranjske županije i uz znanstvenu podršku Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Ugovori o provedbi projekata potpisuju se svake godine između Osječko-baranjske županije, jedinica lokalne samouprave, Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za tlo i očuvanje zemljišta.

Pod analizom tla podrazumijevaju se postupci uzimanja uzoraka tla, laboratorijska analiza uzoraka i interpretacija rezultata. U užem smislu analiza tla je skup više različitih kemijskih postupaka kojima se utvrđuje, kako razina hranjivih elemenata u uzorku tla, tako i njegova kemijsko-fizikalno-biološka svojstva značajna za ishranu bilja, odnosno njegove zdravlje. Stoga rezultati analize tla omogućuju procjenu vrste i doze gnojiva za nadoknadu pojedinog hranjivog elementa u tlu, obzirom na njegovu raspoloživost, stanje i fenofazu usjeva, te planirani prinos usjeva.

Ciljevi Projekata su:

  • Dostupnost analize tla i preporuke za gnojidbu tla za određenu kulturu po simboličnoj cijeni, odnosno, utvrđivanje potrebe za meliorativnom gnojidbom pri podizanju višegodišnjih nasada,
  • Podizanje svijesti o potrebi za analizom tla među poljoprivrednim proizvođačima,
  • Stvaranje informacijske baze podataka o svojstvima tala i načinu njihova korištenja.

Osječko-baranjska županija u cijelosti financira projekt "Analiza tla kao temelj gnojidbe i povećanja poljoprivredne proizvodnje kod podizanja dugogodišnjih nasada" (krajnji korisnici sve informacije dobivali besplatno), a financiranje projekta "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima" osiguravaju Osječko-baranjska županija, jedinice lokalne samouprave i krajnji korisnici u omjeru 40:40:20 (krajnji korisnik plaća 20% analize i preporuke).

Projekt "Analiza tla kao temelj gnojidbe i povećanja poljoprivredne proizvodnje kod podizanja dugogodišnjih nasada" provodio se od 2003. do 2009. godine. Navedeni projekt se više ne provodi budući da je njegova osnovna funkcija bila pomoć poljoprivrednim gospodarstvima u provedbi Operativnih programa nadležnog ministarstva u povećanju površina pod dugogodišnjim nasadima, a čija je provedba je u 2010. godini bila završena. U razdoblju od 2003. do 2009. godine ukupno je izvršeno 3.860 uzoraka analize tla na površini od 5.571 ha.

Projekt "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima" provodi se od 2003. godine do danas. U razdoblju od 2003. do 2011. godine ukupno je analizirano 26.675 uzoraka tla.

Djelatnici Zavoda za tlo i očuvanja zemljišta, prema nalogu jedinica lokalne samouprave, odnosno, zahtjevu korisnika za analizu tla ratarskih kultura, stručno obavljaju uzorkovanje traženih zemljišnih parcela, prikupljaju informacije o načinu korištenja tla i GPS-om uzimaju koordinate mjesta uzorkovanja.

 

Uzorci tla pripremaju se za kemijsku analizu, koja se obavlja u laboratoriju Zavoda za tlo i uključuje sljedeće parametre:

  • Reakcija tla (mjerena u vodi i KCl-u)
  • Sadržaj humusa (%)
  • Sadržaj ukupnog dušika (%)
  • Sadržaj fiziološki aktivnog kalija i fosfora u obliku P2O5 i K2O (mg/100g tla)
  • Sadržaj karbonata / Hidrolitička kiselost

Preporuke za gnojidbu ratarskih površina izrađuje Zavod za kemiju, biologiju i fiziku tla Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku pomoću kalkulatora koji pri proračunu preporuke za gnojidbu u obzir uzima podatke o načinu korištenja tla i rezultate analiza uzoraka tla. Nakon izrade sve preporuke šalje se jedinicama lokalne samouprave koje ih prosljeđuju krajnjim korisnicima.

Spajanjem podataka o načinu korištenja tla i rezultata kemijskih analiza s koordinatama mjesta uzimanja uzoraka, Zavod za kemiju, biologiju i fiziku tla Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku izgrađuje GIS bazu podataka koja omogućuje prostornu interpretaciju svih podataka analiziranih zemljišnih čestica.

Svake godine putem projekata Osječko-baranjske županije se uz pomoć GPS na terenu uzme i u laboratorijima analizira više od 3.000 uzoraka iz 30-tak gradova i općina. Isto toliko se izda preporuka za gnojidbu različitih usjeva uz savjete kako otkloniti "faktore minimuma", popraviti plodnost naših oranica, eliminirati loše efekte kiselosti tla i postići što više prinose uz visoku kakvoću poljoprivrednih proizvoda poštujući principe "dobre poljoprivredne prakse".

Rezultati su predočeni na sljedećim stranicama:

Reakcija tla
Humus
Dušik
Fosfor
Kalij

 

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum