naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 20. kolovoza 2018.

Zaštita prava pacijenata

Zakonom o zaštiti prava pacijenata ("Narodne novine" broj 169/04. i 37/08.) određena su prava pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite te način zaštite i promicanje tih prava.

Osnovna prava koja regulira ovaj Zakon su:

  • pravo na suodlučivanje i pravo na obaviještenost,
  • pravo na prihvaćanje, odnosno odbijanje medicinskog postupka ili zahvata
  • pravo na povjerljivost,
  • pravo na privatnost,
  • pravo na održavanje osobnih kontakata,
  • pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove,
  • pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji,
  • pravo na zaštitu pri sudjelovanju u kliničkim ispitivanjima.

Radi ostvarivanja i promicanja prava pacijenata u Osječko-baranjskoj županiji osnovano je Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 6/05.).

U Povjerenstvo su imenovani: Marija Šešo, predsjednica te članovi Katica Đeri, Božica Marinović, Danijela Periš i Željko Praljak.

Tajnik Povjerenstva: Sarafina Zelić-Kos, stručni suradnik za zdravstvo i socijalnu skrb.Adresa: Upravni odjel za društvene djelatnosti Osječko-baranjske županije, Osijek Županijska 4

Kontakt:
tel.: 031-221-642
faks: 221-601
e-mail: sara.zelic-kos@obz.hr

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum