naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

Turizam

Zahvaljujući prirodnoj, kulturnoj i ekološkoj očuvanosti resursa, Osječko-baranjska županija ima ogroman potencijal za razvoj različitih oblika kontinentalnog turizma. Programom razvitka turizma u ruralnom prostoru započeo je sustavni razvoj ruralnog turizma.  Na području Osječko-baranjske županije proglašeno je 12 turističko-vinskih cesta: Kneževi Vinogradi-Karanac-Kotlina-Kamenac; Zmajevac; Suza; Sjeverna Baranja; Martinovo brdo; Općina Erdut; Mandićevac; Zlatarevac; Sveti Martin; "Zlatno brdo"; "Vinski put Batina i "Frankovka" koje se nalaze na četiri vinogorja: Baranjskom, Erdutskom, Đakovačkom i Feričanačkom. Vinski turizam jedan je od glavnih pokretača razvoja turizma u Osječko-baranjskoj županiji. Prepoznavši važnost vinskog turizma Županija je pokrenula projekt Wine tour vrijedan 1,3 milijuna kuna a uključuje četiri glavne aktivnosti: uređenje putova postojećih vinskih cesta, uređenje četiri mini-muzeja u četiri vinogorja (Drenje, Feričanci, Dalj i Zmajevac) i regionalne vinoteke u Osijeku (Tvrđa), edukacija turističkih djelatnika i ostalih dionika I promocija.

Pred realizacijom se nalazi i projekt pod nazivom Turski put odnosno obnova stare rimske ceste od Batine do Belog Manastira. Vrijednost projekta je 10 milijuna eura a obuhvaća 25 km ceste.

Park prirode Kopački rit zaštićeni je rezervat s netaknutom prirodom te sa svojom okolinom predstavlja sjajan potencijal za razvoj ekoturizma, seoskog turizma, lovnog i ribolovnog turizma, izletničkog turizma i sl.

Jedan od simbola Đakova uz katedralu Sv.Petra i Pavla i manifestaciju "Đakovački vezovi" su i konji lipicanci, a đakovačka Ergela lipicanaca osnovana 1506.g. jedna je od najstarijih ergela u Europi i broji oko 160 grla.

Izgradnjom pristaništa u Aljmašu i  u Batini, omogućeno je uplovljavanje velikih riječnih cruisera na liniji putničkih brodova Beč, Budimpešta, Crno more.

Zdravstveni turizam, jedan od značajnijih trendova današnjeg turizma, pronalazi svoje mjesto u turističkoj ponudi kroz tradicionalan vid lječilišnog turizma, a prati i nove trendove - wellness i fitness. Ovdje se svojom ponudom i potencijalom ističu Bizovačke toplice koje su nakon višegodišnje neuspješne prodaje odnedavno u zakupu Sunce Koncerna s intencijom značajnih ulaganja u ovaj vrijedan kompleks.

Poznate kulturne znamenitosti, sakralni objekti, dvorci, muzeji i galerije kao i brojne manifestacije predstavljaju veliko kulturno bogatstvo ovoga kraja pružajući neiscrpne mogućnosti za stvaranje brojnih i kvalitetnih turističkih aranžmana i razvoj kulturnog turizma. Kongresni turizam ima odličnu perspektivu zahvaljujući hotelima koji raspolažu velikim dvoranama opremljenim suvremenom opremom i u tom smislu mogu zadovoljiti sve zahtjevniju poslovnu klijentelu. Lovni turizam kao jedan od specijaliziranih turističkih proizvoda predstavlja značajan resurs gdje gosti lovci putuju i nekoliko tisuća kilometara kako bi doživjeli iskustva koja pruža lovni turizam i u pravilu su gosti koji troše mnogo više od drugih gostiju. Cikloturizam kao oblik selektivnog turizma u posljednjih desetak godina bilježi sve značajniji rast ne samo u svijetu već i u Hrvatskoj što dokazuje i činjenica kako je cikloturizam uključen u deset ključnih turističkih proizvoda iz strategije razvoja hrvatskog turizma.

Prateći razvoj vinogradarstva i vinarstva, Županija od 2009. godine proglašava turističko-vinske ceste . Temeljem Odluke o turističko-vinskim cestama na području Osječko-baranjske županije - 18/08. i 1/10. do sada je proglašeno 12 turističko-vinskih cesta: Turističko-vinska cesta Kneževi Vinogradi-Karanac-Kotlina-Kamenac, Turističko-vinska cesta Zmajevac i Turističko-vinska cesta Suza na području Općine Kneževi Vinogradi, Turističko-vinska cesta Sjeverne Baranje, Turističko-vinska cesta Martinovo brdo i Turističko-vinska cesta "Vinski put Batina " na području Općine Draž, Turističko-vinska cesta "Zlatno brdo" na području Općine Popovac, Turističko-vinska cesta Sveti Martin na području Grada Belog Manastira, Turističko-vinska cesta Općine Erdut na području Općine Erdut, Turističko-vinska cesta Mandićevac na području Općine Drenje, Turističko-vinska cesta Zlatarevac na području Općine Trnava i Turističko-vinska cesta "Frankovka" na području Općine Feričanci.

O stanju i mogućnosti razvoja turizma podrobnije govore godišnje Informacije o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Županije.

Uočavajući potencijale ruralnog turizma, radi planiranja i provođenja mjera i aktivnosti na poticanju razvitka turizma u ruralnom prostoru na području Županije, utvrđivanja načina praćenja i potpore postojećim te planiranja budućih razvojnih projekata, Skupština Županije 2004. godine donijela je Program razvitka turizma u ruralnom prostoru na području Osječko-baranjske županije. Budući da su ustanovljeni prioriteti turističkog razvoja ruralnog turizma u Županiji, pokrenuti su određeni projekti. Programom razvitka turizma u ruralnom prostoru Županije predviđeni su sljedeći projekti:

  • izgradnja riječnih pristaništa
  • smeđa turistička signalizacija
  • vinske ceste
  • biciklističke staze
  • auto-kampovi
  • edukacija stanovništva u ruralnom prostoru.

Tijek provedbe utvrđenog Programa vidljiv je iz Izvješća o provođenju Programa razvitka turizma u ruralnom prostoru na području Osječko-baranjske županije podnesenog Županijskoj skupštini.

Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja Zajednice i razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda područja Zajednice, a osobito zaštite okoliša, temeljem zakona i na području Osječko-baranjske županije 1995. godine osnovana je i od tada djeluje Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, čije su članice turističke zajednice općina i turističke zajednice gradova i mjesta. Članovi Turističke zajednice su turističke zajednice gradova Belišća, Belog Manastira, Donjeg Miholjca, Đakova, Našica, Osijeka i Valpova te općina Bilje, Bizovac, Draž i Erdut.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

31000 Osijek Županijska 4,
tel.: (031) 21 48 52
direktor: Ivana Jurić
e-mail: info@tzosbarzup.hr
web: www.tzosbarzup.hr

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum