Potpora za uređenje ruralnog prostora

Korisnici potpore

Korisnik potpore je jedinica lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije koja izvrši prihvatljiva ulaganja u naseljima s manje od 5.000 stanovnika.

Prihvatljive su sve one aktivnosti koje nisu predviđene Mjerom M07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnom području iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., ali i drugih EU fondova, prije svega EU fonda za regionalni razvoj, a u kojima je prihvatljiv korisnik jedinica lokalne samouprave.

 

Namjena i visina potpore

Potpora za uređenje ruralnog prostora odobrava se za izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture, poboljšanje komunikacijskih veza unutar ruralnog prostora popravkom i izgradnjom putne mreže.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nabavke potrebnog materijala, građevinski radovi, drugi troškovi koji su u neposrednoj vezi s izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture, popravkom i izgradnjom putne mreže.

Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova.

Arhiva

Top