Potpore u poljoprivredi

Radi stvaranje pretpostavki za razvoj poljoprivrede i unaprjeđenje ruralnog prostora, poticanje konkurentnosti poljoprivrede i postizanje održivog razvoja ruralnog prostora, kao i drugih ciljeva utvrđenih poljoprivrednom politikom Republike Hrvatske, Skupština Osječko-baranjske županije donijela je Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016.-2020. godine ("Županijski glasnik" broj 2/17., 8/17. i 4/18.), koji obuhvaća mjere koje su usklađene s uredbama Europske komisije koje uređuju državne potpore kao i mjere koje se ne smatraju državnom potporom u sektoru poljoprivrede.

U cilju provedbe mjera potpora iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016.-2020. godine, Skupština Osječko-baranjske županije donijela je Odluku o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/17., 8/17. i 4/18.), kojim su uređeni uvjeti, način i postupak odobravanja potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2016. do 2020. godine.

Mjere potpore su sljedeće:

 1. Potpora mladim poljoprivrednicima,
 2. Potpora oštećenicima u slučaju elementarne nepogode,
 3. Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima,
 4. Potpora za očuvanje tradicionalne proizvodnje i razvoj tržišta autohtonih proizvoda,
 5. Potpora za unapređenje genetskog potencijala u stočarstvu,
 6. Potpora za uzgoj i držanje, te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu,
 7. Potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka,
 8. Potpora za dobrobit životinja,
 9. Potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi,
 10. Potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda,
 11. Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje,
 12. Potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda i
 13. Potpora za uređenje ruralnog prostora.
Top