Potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda

Korisnici potpore

Korisnik potpore je proizvođač poljoprivrednih proizvoda i sektorska udruženja poljoprivrednika registrirana kao udruge, zadruge, klasteri i slično koji mora imati sjedište ili prebivalište, odnosno proizvodnju i/ili preradu moraju obavljati na području Osječko-baranjske županije.

 

Namjena i visina potpore

Potpora se dodjeljuje za pripremu i provedbu postupka utvrđivanje kvalitete i stvaranja robne marke pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog na području Osječko-baranjske županije.

Prihvatljivi troškovi su troškovi istraživanja tržišta, provođenja analize i utvrđivanja postojeće razine kvalitete poljoprivrednih proizvoda, definiranja i izrade marketinških oznaka robne marke, izrade specifikacije proizvoda i njezinih sastavnih točaka, akreditacije proizvoda za dodjelu oznake robne marke (troškovi kontrole proizvodnog procesa), izrade web stranica, promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti.

Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna. Arhiva

Top