Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje

Korisnici potpore

Korisnik potpore je poljoprivrednik registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, mikro, mali i srednji poduzetnik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koji mora imati sjedište ili prebivalište odnosno poljoprivrednu proizvodnju moraju odvijati na području Osječko-baranjske županije.

 

Namjena i visina potpore

Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje dodjeljuje se za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje, autohtonih proizvoda i očuvanje tradicije, odnosi se na sudjelovanje na sajmovima i izložbama, natjecanjima, festivalima, smotrama i drugim srodnim manifestacijama.

Prihvatljivi troškovi su troškovi najma i zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrade promidžbenih materijala, putni troškovi i drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama.

Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna.

Arhiva

Top