Potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda

Korisnici potpore

Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu, registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, mikro i mali poduzetnik, a upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine, a koji mora imati sjedište ili prebivalište, odnosno ulaganje mora biti na području Osječko-baranjske županije.

Prerada poljoprivrednih proizvoda iz prethodnog stavka definirana je Uredbom 1407/2013. i znači sve postupke prerade poljoprivrednih proizvoda koji za ishod imaju proizvod koji je također poljoprivredni proizvod, osim u poljoprivrednim djelatnostima potrebnim za pripremu životinjskog ili biljnog proizvoda za prvu prodaju.

 

Namjena i visina potpore

Potpora se odobrava za one prihvatljive troškove koji će rezultirati povećanjem, modernizacijom i unaprjeđenjem prerade poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave strojeva i opreme za pakiranje, sušenje i preradu poljoprivrednih proizvoda u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, a u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije.

Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna. Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva intenzitet potpore je do 70% prihvatljivih troškova, a najviše do 40.000,00 kuna.


Arhiva

Top