Potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka

Korisnici potpore

Korisnik potpore je poljoprivrednik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt ili zadruga i baviti se proizvodnjom mlijeka, a mora imati sjedište ili prebivalište, odnosno ulaganje mora biti na području Osječko-baranjske županije.

 

Namjena i visina potpore

Potpora se odobrava korisniku kojem je 95% ukupne godišnje proizvodnje mlijeka I. razreda kvalitete prema propisima kojima je uređen sastav sirovog mlijeka.

Potpora iznosi:

  • za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci u količini od 40.000 do 50.000 kilograma do 2.000,00 kuna,
  • za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci u količini od 30.000 do 40.000 kilograma do 3.000,00 kuna i
  • za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci u količini od 5.000 do 30.000 kilograma do 5.000,00 kuna.

Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina, a mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva potpora se uvećava za 20%.

 

Arhiva

 

Top