Potpora za unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu

Korisnici potpore

Korisnik potpore je poljoprivrednik registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, zadruga ili trgovačko društvo upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, mora imati sjedište ili prebivalište, odnosno ulaganje mora biti na području Osječko-baranjske županije, a posjeduje:

  • u govedarskoj proizvodnji do 30 plotkinja,
  • u svinjogojskoj proizvodnji do 60 plotkinja,
  • u ovčarskoj proizvodnji do 200 plotkinja i
  • u kozarskoj proizvodnji do 200 plotkinja.

 

Namjena i visina potpore

Potpora se odobrava za prihvatljive troškove kupovine genetskog materijala u govedarstvu, svinjogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu. U govedarstvu, kozarstvu i ovčarstvu uz troškove kupovine genetskog materijala prihvatljivi su troškovi veterinara. Prihvatljivi troškovi veterinara su umjetno osjemenjivanje i liječenje plotkinje i po plotkinji ne mogu biti veći od dvostrukog iznosa troškova kupovine genetskog materijala.

Ukupan broj genetskog materijala za koji korisnik može ostvariti potporu u govedarskoj, kozarskoj i ovčarskoj proizvodnji ne može biti veći od dvostrukog broja plotkinja koji poljoprivrednik posjeduje, a u svinjogojskoj proizvodnji ne može biti veći od četverostrukog broja plotkinja koji poljoprivrednik posjeduje.

Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova, a najviši iznos potpore kojeg korisnik može ostvariti je:

Arhiva

Top