Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima

Korisnici potpore

Korisnik potpore je poljoprivrednik registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, mikro, mali i srednji poduzetnik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a koji mora imati sjedište ili prebivalište, odnosno poljoprivredno zemljište se mora nalaziti na području Osječko-baranjske županije.

 

Namjena i visina potpore

Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu u ratarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji voća i povrća odobrava se za troškove analize tla i preporuke za gnojidbu.

Analiza tla obuhvaća: uzimanje uzoraka tla na terenu, laboratorijsku analizu uzoraka tla i interpretaciju rezultata.

Prihvatljivi trošak je trošak analize tla i preporuke za gnojidbu proveden od ovlaštenih institucija.

Intenzitet potpore je 40% od cijene jedne analize tla i preporuke za gnojidbu, a najviše do 2.000 kuna.

Arhiva

Top