Potpora oštećenicima u slučaju elementarne nepogode

Korisnici potpore

Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a mora imati sjedište ili prebivalište odnosno poljoprivredna proizvodnja se mora odvijati na području Osječko-baranjske županije.

 

Namjena i visina potpore

Potpora se odobrava u slučaju štete od elementarne nepogode kada za nastalu štetu nije proglašena elementarna nepogoda sukladno propisima koji uređuju navedeno područje i nije zaključena polica osiguranja, a šteta je nastala na objektima u kojima se odvija poljoprivredna proizvodnja, na poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi.

Pojam elementarne nepogode utvrđuje se sukladno propisima kojima se uređuje zaštita od elementarnih nepogoda.

Intenzitet potpore je do 25% od ukupno utvrđene štete prema dokumentaciji nadležnih tijela, a najviše do 10.000,00 kuna.
 

 

Arhiva

Top